Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 383 вопросов и 6 444 453 ответов!

Вставить пропущенные буквы,раскрыть скобки и раставить знаки препинания. У л..сной прасветлине паказауся (с,з)пачатку кучаравы

10-11 класс

белы дымок потым пачала рас..и чорная кропка (не)узабаве параво.. запыхкау (з)усим близка и яшчэ праз момант вагоны звонка залязгаушы застыли на пераезд(?)е. (З,С)пачатку зимы дзень вельми каротки. (З)усим циха пачау гуч..ць старэчы и таму слабаваты але (на)дзива чысты голас. Мильёны вяликих и дробн..ньких рыб (на)верх усплываюць ныраюць (у)глыб. Жыли яны (па)суседску асобными гаспадарками. Сям(там) на ни..ких мяс..инах чулися днём ледзь улоуныя пераливы (н..)бачных яшчэ ручаинак. (По)тым яны (у)двух а..мяркоували план и характар даклад.. што меуся ..рабиць на сходзе Пракоп.

МутиДоброБр0 14 авг. 2016 г., 12:32:39 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Sanek54rus23
14 авг. 2016 г., 14:19:27 (4 года назад)

Лясной, спачатку, неузабаве, паравое, зусим, пераезд, на дзива, дробненьких, наверх, гучаць, углыб, па-суседску, сям там, низких, мясцинах, нябачных, потым, удвух, азмяркоували, даклада, зрабиць.

Ответить

Другие вопросы из категории

як трэба записаць. каь атрымауся тэкст?

1. и таму у пакойчыку было заужды утульна.
2. святланка вельми любила кветки.
3. кветки таксама любили дзяучынку и старалися як мага прыгажэй квитнець.
4. кожную раницу палива их, абрывала пажухлыя листы.

Читайте также

ПАЖЫЦЕ! Устаўце, дзе трэба,прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Выпраўце памылкі!

Дарога жартаў не любіць і карае вадзіцелей якія ігнаруюць устаноўленымі правіламі. Ігнараванне інтарэсамі і правіламі дзяцей можа прывесці да вялікіх праблем у будучыні. Згодна Палажэнню аб парадках выдачы дакументаў для вызначэння пенсій даведка аб памеры зародку выдаецца работадаўцам на аснове асабовых рахункаў. Аналагічны парадак рэгістрацыі дзейнічае і ў дачыненні і беларускіх грамадзян якія пастаянна пражываюць у Расіі. Для навучэнцаў якія пакутуюць хранічнымі захворваннямі наладжана ачаждальскае харчаванне.

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.Вы находитесь на странице вопроса "Вставить пропущенные буквы,раскрыть скобки и раставить знаки препинания. У л..сной прасветлине паказауся (с,з)пачатку кучаравы", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.