Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 604 вопросов и 6 442 715 ответов!

Выдзеліце прыстаўкі ў словах, падкрэсліце прыназоўнікі. Запаўзла піла узруб і зламала звонкі зуб. Міла з мылам ляльку мыла, Міла з мыліла ўсе мыла.

1-4 класс

Выдзеліце прыстаўкі ў словах, падкрэсліце прыназоўнікі. Запаўзла піла узруб і зламала звонкі зуб. Міла з мылам ляльку мыла, Міла з мыліла ўсе мыла.

Иван 22 февр. 2018 г., 9:56:29 (год назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

фанетычны разбор слова сцежку

помогите

1-4 класс беларуская мова ответов нет
бел.мова

Разберите слово" садзе" по составу.

1-4 класс беларуская мова ответов нет
Аднакаранёвыя словы

Абазначыць корань у словах Павучки и павуцiну

1-4 класс беларуская мова ответов нет
однокоренные по белорусской мове

Однокоренные слова к словам козкi,коскi,кот,код

1-4 класс беларуская мова ответов нет
Корань слова

Павучок

1-4 класс беларуская мова ответов нет

Читайте также

Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы. Абявязкова чытайце ўслух штодня. Вымаўляючы словы, адчувайце да іх пашану. Яны

саграваліся вуснамі прашчураў. Хай кожнае слова будзе вам як блаславенне продкаў.

На спіне прапелер маю

,Быцца Карлсан ,я лятаю.
І нястомны працаўнік ,
Сейбіт, кран і вартаўнік.
знайдзіце і падкрэсліце назоўнікі

ЗБіРАЮЦЬ ДЗЕЦі ЛіСЦЕ.ЯНО ЗЛЯТАЕ З ДРЭў.ДЗіЦЯЧЫЯ ДАЛОНЬКіАСЕННі ЛОВЯЦЬ СПЕў.

Знайдзіце назоўнікі.Вызначце,якімі членамі яны з'яўляюцца,і адпаведна падкрэсліце

падбярыце да слоу аднакаранёвыя словы

чытаць чытач.вучань.працоуны
працаваць прачытаць.вучаніца. праца
вучыць вучоны.чытанка.працавіты
складзіце 2-3 сказы з аднакаранёвымі словаміВы находитесь на странице вопроса "Выдзеліце прыстаўкі ў словах, падкрэсліце прыназоўнікі. Запаўзла піла узруб і зламала звонкі зуб. Міла з мылам ляльку мыла, Міла з мыліла ўсе мыла.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.