Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 421 вопросов и 6 442 178 ответов!

ЗБіРАЮЦЬ ДЗЕЦі ЛіСЦЕ.ЯНО ЗЛЯТАЕ З ДРЭў.ДЗіЦЯЧЫЯ ДАЛОНЬКіАСЕННі ЛОВЯЦЬ СПЕў.

1-4 класс

Знайдзіце назоўнікі.Вызначце,якімі членамі яны з'яўляюцца,і адпаведна падкрэсліце

SoundDeez 02 окт. 2013 г., 12:11:07 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Alinkaalinka25
02 окт. 2013 г., 15:04:15 (5 лет назад)

1 предложение назоунiк: Дзецi  3 предложение: далонькi
аднакаранёвыя словы: дзецi - дзiцячыя
корань:дзец або дзiц

Ответить

Читайте также

Знайсцi у iм назоунiкi. Вызначце ,якiмi членамi сказа яны зяуляюцца.Знайсцi аднакараневыя словы

Збираюць дзеци лисце
Яно злятае з дрэу
Дзицячыя ладоньки
Асенни ловяць спеу

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

найти корень в слове дзецям


Вы находитесь на странице вопроса "ЗБіРАЮЦЬ ДЗЕЦі ЛіСЦЕ.ЯНО ЗЛЯТАЕ З ДРЭў.ДЗіЦЯЧЫЯ ДАЛОНЬКіАСЕННі ЛОВЯЦЬ СПЕў.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.