Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 901 вопросов и 6 443 527 ответов!

легенда пра старажытны горад

1-4 класс

Valeriamail 12 апр. 2015 г., 0:20:15 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Viktory971
12 апр. 2015 г., 2:52:50 (4 года назад)

Пра Свіцязь існуюць розныя легенды. Адна з іх такая.Нібыта на гэтым узвышшы некалі стаяў непакорны горад. Жыхары яго болып за жыццё любілі волю. Неаднойчы чужын- цы-прышэльцы выпрабоўвалі моц нашых продкаў, ды кожным разам вярталіся ні з чым. Аднаго разу на горад напала вельмі ж ваяўнічая зграя ворагаў. Усе мужчыны сталі абаронцамі і загі- нулі ў той няроўнай схватцы. Іх жанчыны, якія адразу засталіся ўдовамі, звярнуліся да Бога з адзінай малітвай: «Уратуй нас, Божа, ад навалы». Яны так плакалі, што са слёз утварылася цэлае возера. Кажуць, над горадам павіс густы туман, сярод яго з'явіўся святы архангел Міхаіл у чорным плашчы. Ён бла- славіў жыхароў горада на вечнае жыццё. На месцы паселішча ўтварылася возера Свіцязь, і паплылі па ім у памяць людзей чароўныя кветкі.

Ответить

Другие вопросы из категории

голас тонкі, нос доугі.

Хто яго заб...е, сваю кроу прал...е

Прочытайце.Выпишыце па узору дзеясловы разам з назоуниками або займенниками,да яких,яны адносяцца.Пастаутце пытанни да дзеясловау.Абзначце их час.

Ад подыху магутнага полымя шар узлятеу у пагодливы бладит.Падарожники з захапленнем глядзели на яго павольны палет над зямлей.Шар падымауся усе вышей и вышэй.И хлопчыки зразумели,што на зямлю ен больш не вернецца.Будуть шумець дрэвы.И кожны гол будуць губляць яны лисце.А шар застанецца у казачным небе сярод сапсаааных цацак добрага казанский.

Падзялиць тэкст на абзацы.

Ишоу Янка сцежкай цераз сад.Насустрач ясу-чорны кудлатысабака.Янка чпалохауся и хацеу уцякаць,але да яго прытулилася кацяня.Янка узяу кацяня на руки.Сабака спыниуся,паглялзеу на Янку и схавауся у кустах.

Читайте такжеВы находитесь на странице вопроса "легенда пра старажытны горад", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.