Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 995 вопросов и 6 445 782 ответов!

Які знак прыпынку трэба паставіць у вершы ? Устауце прапушчаные літары.

1-4 класс

На усхо..е неба грае
пералі..ным блескам
сыпле зол..та над гаем
і над пер..лескам.

лаванка 07 нояб. 2016 г., 17:54:30 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Galinka77
07 нояб. 2016 г., 19:19:26 (3 года назад)

На усходзе неба грае,
пералічным блескам,
сыпле зол.а.та над гаем,
і над пералескам.

Ответить

Читайте также

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя.І паставіць знакі прыпынку.

1.За сялом, за пералескам злосны вецер свіша. Там спраўляе завіруха гульбішча-ігрышча. 2.Аглянуўся. Кусцікі згінулі ў процьме ночы.3. Пайдзі лугамі ў поўдень светлы.
Увесь твой край як сад цвіце. 4.Ды не да ягад мне.Вось-вось сонца за лес сядзе.

Якiя знакi прыпынку трэба паставiць у сказах i у канцы сказау?

Па лесе па ярах глыбокiх булькалi звонка крынiцы.....Чым нас новый год спаткае i парадуе на чым....Сыплюцца кропкi часта i дробна....Колiкi зор на небе ....Як блiшчаць яны.....Лёгкi ветрык сад калыша гойдае галiнкi.....Лес пахне смалою грыбамi....

выпісаць спачатку выдзеленыя словы.у якіх канчатак выражаны літарамі.а потым з нулявым канчаткам . народная памяць адважных запомніць-іх ворагі волю

зламаць не змаглі.стаіць манументы -брэсцкай крэпасці помнік героям вялікай любімай зямлі

У якой сэнсавай частцы аутар выказвае асноуную думку тэксту? Знайдзице и выпишыце гэтую сэнсавую частку.

На зиму мы лета у халадзильнику ци у шафе хаваем. Як? А вось як. Чэрвеньским ранкам, яшчэ да сонейка, узнимае нас маци з ложкау и прыгаварвае: "Уставайце, дзетки, па ягады пойдзем".
Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звилистай сцяжынцы идзем да лесу. Свежае, нибы настоенае на туманах и кветках паветра, праганяе сон-дрымоту. Ды и маци падбадзервае: "Хутчэй, хутчэй, дзетки! Летам збярэш, а зимой як знойдзеш".

Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы. Абявязкова чытайце ўслух штодня. Вымаўляючы словы, адчувайце да іх пашану. Яны

саграваліся вуснамі прашчураў. Хай кожнае слова будзе вам як блаславенне продкаў.Вы находитесь на странице вопроса "Які знак прыпынку трэба паставіць у вершы ? Устауце прапушчаные літары.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.