Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 863 ответов!

Адзначце радкі, у якіх указаны правільныя формы назоўнікаў 2-га скланення ў родным склоне: А) арэшніка, луга, прастора, аўсу;

5-9 класс

Б) агню, саду,адзёру, сораму, смеху;
В) кісларода, лёда, тумана, крыка;
Г) хлеба, валейбола, спорту, твару.

4.Адзначце правільна напісаныя прыметнікі:

А) хатыньскі, восенскі;
Б) французскі, нясвіжскі;
В) палесскі, таварышскі;
Г) конскі, любанскі;
Д) марацкі; гарацкі; гарняцкі.

А) а,б;

дашasmile 16 янв. 2016 г., 4:30:17 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
вумная
16 янв. 2016 г., 6:04:51 (5 лет назад)

Адзначце радкі, у якіх указаны правільныя формы назоўнікаў 2-га скланення ў родным склоне:

Б) агню, саду,адзёру, сораму, смеху;

Г) хлеба, валейбола, спорту, твару.

 

4.Адзначце правільна напісаныя прыметнікі:

 

Адказ: г)

 

5.Адзначце варыянты, у якіх дапушчаны памылкі ў лічэбніках:

 

Адказ: А) а, г;

Ответить

Другие вопросы из категории

Помогите пожалуйста написать характеристику главного героя в рассказа Ивана Навуменка "Жуль Верн"

И письмо Антону Антоновичу
(Белорусский рассказ)

Помогите!!! как решить упражнение для 5-ого класса N33 по беларуской мове с пропущенными буквами это упражнение ---> 1.Жыць на чужой старонц.., як на

скал.. адзинокай сасонц.. . 2. Па рабоц.. майстра видаць. 3. Па кропельц.. --- речка, па травинц.. --- копка, а па копц.. --- стог. 4. Ад навук.. дужеюць руки. 5. У добрай слав.. шырокия крылы. 6. Хто людзям не верыць, той и сабе вер.. не дасць. 7. Птушка моцная крылами, а чалавек --- дружб.. . Помогите пожалуйста люди добрые!!!

Читайте также

Адзначце словы у яких род у бедарускай и рускай мове не супадае

1)рукапис
2)гусь
3)медаль
4)эсэ
5)вета

Помогите 6 задание!) плз(адзначце словазлучжнни,у яких дапущчана памылка у дапасаванни прыметника да назоуника.Запишыце их правильна:

Майски квецень,доугая цень,бездапаможная бусляня,лёгкая поступ,неразборливая поступ,лясны глуш,балючая мазоль,высоки насып,свежая салата,травяная шампунь.
Прошу вас очень срочно!

Адзначце словы, у якіх галосныя абазначаюць 2 гукі:

1)опера
2)дыялог
3)поўнач
4)ёрш
5)клас

4. Адзначце словы, у якіх пішацца прыстаўная літара:

1)татаў ...ордэн
2)чарговы ...ўрок
3)густая ...мгла
4)...льняныя валасы
5)новы ...ўдзельнік

адзначце складана залежныя сказы, у яких на месцы пропускау трэба паставиць коску: 1. И вось тут баба Прося упершыню задаволена

усмихнулася, кали убачыла_як у яе унучки ходзяць руки, месячы цеста.

2. Каб хлопчык трохи падцягнууся _ настауница параила часцей писаць дыктанты дома.

3. А вы чули, што _ кали хто наглядзицца у азёрную паду и памыецца ею, дак прыгажэйшым становицца.

4. ад бярозы, што пад ветрам раз пораз прыпадала да окна _ адарвауся и прылип жоуты лясток...

5. Кали сцихаюць самалёты, чуваць, як клепяць у вёсцы косы, бразгаюць у некага ля студни вёдры _ и кадахчуць на усё горла куры.Вы находитесь на странице вопроса "Адзначце радкі, у якіх указаны правільныя формы назоўнікаў 2-га скланення ў родным склоне: А) арэшніка, луга, прастора, аўсу;", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.