Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 619 ответов!

Помогите вставить буквы!!!

1-4 класс

Заданне 6. Запішыце словы разам, праз злучок або асобна.
Фота_мантаж, віцэ_прэзідэнт, васьмі_месячны, бульба_сховішча, трох_літровы, байка_пісец,
радыё_механік, кіна_плёнка, сацыял_дэмакратыя, аўта_транспарт, генерал_лейтэнант, паў_метра,
паў_Гродна, Заходне_Сібірская нізіна, хата_чытальня, вучні цудоўна_падрыхтаваныя, архі_важны,
многа_нацыянальны, пасля_навальнічная свежасць, пакой дрэнна_асветлены, вела_трэк, метэа_служба,
аўта_пілот, норд_ост, кілават_гадзіна, экс_сакратар, красуня_дзяўчына, гуслі_самаграі, думкі_хмары.

Kizhakirill2014 10 июля 2015 г., 17:30:48 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Garage610fin
10 июля 2015 г., 18:59:42 (3 года назад)

uuyyuytuyuyuyyuyjhyjtujy

Ответить

Другие вопросы из категории

Задание: Падзялице тэкст на сказы. Запишыце раскрываючы дужки и устауляючы прапушчаныя литары.

Пача..ся сенакос дз..дуля узяу мяне (з) сабою паспрабавау и я касиць ничога не атрымалася каса уразалася (у) зямлю тады я пачау разбивать пракосы гэта работа мне спадабалася пасля я доуга бегау (па) лузе и куляуся (у) пахучым сене ах,як хораша на сенакосе!

вызначце колькi сэнсавых частак. На зiму мы лета у халадзiльнiку цi у шафе хаваем.Як? А вось як. Чэрвеньскiм ранкам, яшчэ да сонейка, узнiмае

нас мацi з ложкау iпрыгаварвае:"Уставайце, дзеткi, па ягады пойдзем".

Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звiлiстай сцяжынцы iдзем да лесу.Свежае, нiбы настоенае на туманах i кветках паветра, праганяе сон-дрымоту.Ды i мацi падбадзервае:"Хутчэй,хутчэй,дзеткi! Летам збярэш, а зiмой як знойдзеш"

Абазначце склон у словах слова, словам, слова, слове.

Роднае слова мы чуем з маленства.З родным словам прыходзяць да нас казкi бабулi.Без роднага слова мы сумуем удалечынi ад сваёй краiны.Аб родным слове паэты складаюць вершы..Пастауце дзе трэба коски.

1. Прыйшла лiсiца у зайкаву хатку выгнала зайку i у яго хатцы засталася. 2. Аднфго разу знайшла курачка каля плота пшаничны каласок узрадавалася iзасакатала на увесь двор. 3. Шчыра служыу сабака свайму гаспадару але праз некаторы час састарэу. 4. Пойдзем мы да Iвана i выпрасiм тую Свiнку-Залатую Шчацiнку.Вы находитесь на странице вопроса "Помогите вставить буквы!!!", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.