Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 441 вопросов и 6 443 470 ответов!

тэкст энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі

5-9 класс

Alsuhka111 25 нояб. 2015 г., 10:20:55 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ЛеРа120
25 нояб. 2015 г., 13:04:05 (4 года назад)

Усе слоўнікі падзяляюцца на энцыклапедычныя і лінгвістычныя.У энцыклапедычных (грэч. encyclopedia – кола ведаў) слоўніках (энцыклапедыях) даюцца навуковыя звесткі пра гісторыю,  змяшчаюцца каляровыя і чорна-белыя фотаздымкі, малюнкі, рэпрадукцыі, карты.Л і н г в і ст ы ч н ы я  слоўнікі апісваюць значэнні слоў, іх ужыванне, напісанне, вымаўленне, утварэнне, паходжанне.Лінгвістычныя слоўнікі бываюць аднамоўныя, двухмоўныя і шматмоўныя.
Двухмоўныя і шматмоўныя лічацца перакладнымі слоўнікамі, бо ў іх словы адной мовы тлумачацца, перакладваюцца словамі іншай мовы ці іншых моў.

Ответить

Другие вопросы из категории

нужно срочно сачыненне Магіла льва нужно срочно сачыненне Магіла льва на любую из этих тем1."З Наталькай вышла гэтаксама Сама к бядзе пайшла

сваёй..."2."Так страшным стала яго імя..."3."Асілкам гэтакім ад роду машэка быў..."4." Яго высокую магілу..."Магілай льва" народ назваў".Вы находитесь на странице вопроса "тэкст энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.