Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 581 вопросов и 6 442 632 ответов!

замените адзiночны лiк назоунiкау з приметнiкамi на множны. малады механiзатар сраранна працуе на камбайне. Жоуты матылёк праляцеу нiзка над

1-4 класс

кветкай.

1999анна1999 01 апр. 2016 г., 8:36:52 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Yuliyapastuh
01 апр. 2016 г., 10:25:13 (2 года назад)

1. Маладыя механізатары старанна працуюць на камбайнах. 2. Жоўтыя матылькі праляцелі нізка над кветкамі 

Ответить

Другие вопросы из категории

Прачытайце загадкі .Адхгадайце іх.

1.Я засцілаю дол ігліцай,спрадвенку слаулюся жівіца.
2.да яліны, да сасны доктар прыляцеў лясны.
3.маленькі шарык пад луйкай шарыць,збірае крошкі баіцца кошкі

Читайте также

У множным лiку....жолуд, сяло, сцяг, лыжня...

У адзiночным лiку ...кiшэнi,таполi,яблыкi,туфлi.

Спишыце. Падкрэслице у сказах назоуники якия аутар ужывае у множным лику. Летняя раница такая прыгожая! На лясной паляне блишчаць срабрыстыя кропельки

расы. Матыльки лятаюць. Гудуць пчолы и чмяли. Стракочуць у траве коники.Цягнуцца да сонца блакитныя,чырвоныя, жоутыя кветки,дзякуюць за цеплыню и ласку, радуюцца новаму дню

Прачытайце тэкст.Адщукайце у им пачатак,асноуную частку и канцоуку.Запишыце тэкст правильна.Кожную частку пишыце з чырвонага радка. Жыу-быу на

ляснойпалянцы Зайка.Аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки.Перазимавали дрэуцы,вясною сокам налилися,зазелянели.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау,Праз гадой кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу.Добры садоуник атрымауся з Зайки!

вызначце колькi сэнсавых частак. На зiму мы лета у халадзiльнiку цi у шафе хаваем.Як? А вось як. Чэрвеньскiм ранкам, яшчэ да сонейка, узнiмае

нас мацi з ложкау iпрыгаварвае:"Уставайце, дзеткi, па ягады пойдзем".

Сон неахвотна адпускае нас, але мы устаем. Па роснай звiлiстай сцяжынцы iдзем да лесу.Свежае, нiбы настоенае на туманах i кветках паветра, праганяе сон-дрымоту.Ды i мацi падбадзервае:"Хутчэй,хутчэй,дзеткi! Летам збярэш, а зiмой як знойдзеш"Вы находитесь на странице вопроса "замените адзiночны лiк назоунiкау з приметнiкамi на множны. малады механiзатар сраранна працуе на камбайне. Жоуты матылёк праляцеу нiзка над", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.