Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 387 вопросов и 6 444 457 ответов!

У множным лiку....жолуд, сяло, сцяг, лыжня...

1-4 класс

У адзiночным лiку ...кiшэнi,таполi,яблыкi,туфлi.

Ася2000 19 июня 2013 г., 11:38:00 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Fillalyonaru
19 июня 2013 г., 14:37:50 (7 лет назад)

Жолуд-жалуды Сяло-сёлы Сцяг- сцяги Кишэни- кишэнь Таполи- таполя Яблыки- яблык Туфли- туфель

Ответить

Другие вопросы из категории

Разделить слова

сузор`е по слогам

Помогите пожалуйста

. Прачытайце. Ад якіх слоў ставяцца склонавыя
пытанні да выдзеленага слова? Запішыце гэтыя сло -
вы па ўзоры.
У з о р. Не ступіць (з ч а г о?) з дарожкі.
Жоўтая дарожка
Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес. З (дарожкі)
ўбок не ступіць: гушчар непралазны.
Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.
Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку). Пра-
ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.
Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы
гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюццакры-
штальна-белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і
вельмі крохкія.

Читайте также

Спишыце. Падкрэслице у сказах назоуники якия аутар ужывае у множным лику. Летняя раница такая прыгожая! На лясной паляне блишчаць срабрыстыя кропельки

расы. Матыльки лятаюць. Гудуць пчолы и чмяли. Стракочуць у траве коники.Цягнуцца да сонца блакитныя,чырвоныя, жоутыя кветки,дзякуюць за цеплыню и ласку, радуюцца новаму дню

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя.І паставіць знакі прыпынку.

1.За сялом, за пералескам злосны вецер свіша. Там спраўляе завіруха гульбішча-ігрышча. 2.Аглянуўся. Кусцікі згінулі ў процьме ночы.3. Пайдзі лугамі ў поўдень светлы.
Увесь твой край як сад цвіце. 4.Ды не да ягад мне.Вось-вось сонца за лес сядзе.Вы находитесь на странице вопроса "У множным лiку....жолуд, сяло, сцяг, лыжня...", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.