Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 581 вопросов и 6 442 632 ответов!

Характарыстыка Чарнавуса з камедыи "Хто смяецца апошним?"

5-9 класс

бегемот68 23 июля 2015 г., 6:08:16 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
2379382
23 июля 2015 г., 7:30:28 (3 года назад)

Чарнавус- навуковец, прафесар. Чарнавус працавіты. Яго працавітасць мы бачым у тым ў што её стварыу рукапіс Аб фасфарытах, удзельнічау у экспедыцыях па карысных выкапнях, выдау кнігу дзе знаходяцца карысныя выкапні, чытау у інстытутах лекцыі, пісау у газету для піянерау.
Чарнавус добры да людзей-ён не бачыу, што Гарлахвацкі яго абдурыу, і адчувау яго сябрам. Калі Вера хацела дапамагці яму разабрацца у плётках, ён не дазволіу, таму что баяуся што і яе будуць таксама абвіняць у варожых справах.

Ответить

Другие вопросы из категории

сочините стих про осень
Дапішіце прыказкі:

1) Пад ляжачы камень ...
2)Працуй да поту -
3)Не той шмат ведае, хто доўга жыў,а...

У дрозофилы жёлтый цвет тела обусловлен рецессивным геном yeloow (y), расположенным в X-хромосоме. От скрещивания пары мух дикого фенотипа ( серого

цвета ) в потомстве оказалось несколько жёлтых самцов.Объясните полученные результаты. Напишите схему скрещивания, показав локализацию генов в хромосомах.

Фанетичны разбор па белоруски слова

марозны помогите пожалуйста от блогодорю!!!!!

Читайте также

Якія мастацкія сродкі? Помогите, пожалуйста! Максім Багдановіч Слуцкія ткачыхі Ад родных ніў, ад роднай хаты

У панскі двор дзеля красы

Яны, бяздольныя, узяты

Ткаць залатыя паясы.

І цягам доўгія часіны,

Дзявочыя забыўшы сны,

Свае шырокія тканіны

На лад персідскі ткуць яны.

А за сцяной смяецца поле,

Зіяе неба з-за акна, –

І думкі мкнуцца мімаволі

Туды, дзе расцвіла вясна;

Дзе блішча збожжа ў яснай далі,

Сінеюць міла васількі,

Халодным срэбрам ззяюць хвалі

Між гор ліючайся ракі;

Цямнее край зубчаты бора...

І тчэ, забыўшыся, рука,

Заміж персідскага узора,

Цвяток радзімы васілька.

як-небудзь

хто-небудзь
по составу разобрать

адзначце складана залежныя сказы, у яких на месцы пропускау трэба паставиць коску: 1. И вось тут баба Прося упершыню задаволена

усмихнулася, кали убачыла_як у яе унучки ходзяць руки, месячы цеста.

2. Каб хлопчык трохи падцягнууся _ настауница параила часцей писаць дыктанты дома.

3. А вы чули, што _ кали хто наглядзицца у азёрную паду и памыецца ею, дак прыгажэйшым становицца.

4. ад бярозы, што пад ветрам раз пораз прыпадала да окна _ адарвауся и прылип жоуты лясток...

5. Кали сцихаюць самалёты, чуваць, як клепяць у вёсцы косы, бразгаюць у некага ля студни вёдры _ и кадахчуць на усё горла куры.Вы находитесь на странице вопроса "Характарыстыка Чарнавуса з камедыи "Хто смяецца апошним?"", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.