Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 434 вопросов и 6 443 434 ответов!

пастаў патрэбны знак прыпынку ў канцы сказа:

1-4 класс

хутка наступіць зіма
вяртайцеся хутчэй

Shela 30 июня 2015 г., 0:40:22 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Valeriatimofeeva
30 июня 2015 г., 2:06:40 (4 года назад)

хутка наступіць зіма.
вяртайцеся хутчэй(!)

Ответить

Другие вопросы из категории

як iз слова шышка зрабiць лыжка?
Аднакараневыя словы к словам

птушыны.пралеска.зямля

уставте літары з или с ..даровы...божжа...варым бульбу..вежы..камянелы

..вярыны..косяць траву..грабуць сена..сякуць дрэва..пішу тэкст..порт..пячом пірог.выдзеліце корань і прыстауку

Читайте также

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя.І паставіць знакі прыпынку.

1.За сялом, за пералескам злосны вецер свіша. Там спраўляе завіруха гульбішча-ігрышча. 2.Аглянуўся. Кусцікі згінулі ў процьме ночы.3. Пайдзі лугамі ў поўдень светлы.
Увесь твой край як сад цвіце. 4.Ды не да ягад мне.Вось-вось сонца за лес сядзе.

Якiя знакi прыпынку трэба паставiць у сказах i у канцы сказау?

Па лесе па ярах глыбокiх булькалi звонка крынiцы.....Чым нас новый год спаткае i парадуе на чым....Сыплюцца кропкi часта i дробна....Колiкi зор на небе ....Як блiшчаць яны.....Лёгкi ветрык сад калыша гойдае галiнкi.....Лес пахне смалою грыбамi....

Падкрэслиць назоуники якия у сказах з.яуляюцца дзейниками.Вясна прыйшла з сонцам и цяплом .Дрэвы апранули сарафаны з лисця.З выраю вярнулися усе

птушки.Шматгалосы птушыны хор не змаукае ни на хвилину.Лес звиниць ад радасных вясновых песен.Вы находитесь на странице вопроса "пастаў патрэбны знак прыпынку ў канцы сказа:", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.