Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 554 вопросов и 6 444 231 ответов!

помогите,пожалуйста!

10-11 класс

1.праваліўся пад лёд(словазл.)
2.набліжацца(фанет.разбор)
3.пакладзіце(па саставу)
4.прыладай(марф.разбор)
5.Затым пацярпелага трэба ўкрыць ад ветру(характар.сказу)

Olegansolegans 16 дек. 2013 г., 19:06:42 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Utujg
16 дек. 2013 г., 19:49:09 (6 лет назад)

1. Кіраванне

2. Набліжацца - на-блі-жац-ца (4 склады)

Н - [н] - зычны, звонкі, няпарны, цвёрды, парны, санорны;
а - [а] - галосны, ненаціскны;
б - [б] - зычны, звонкі, парны, цвёрды, парны;
л - [л'] - зычны, звонкі, няпарны, мяккі, парны, санорны;
і - [і] - галосны, ненаціскны;
ж - [ж] - зычны, звонкі, парны, цвёрды, няпарны;
а - [а] - галосны, націскны;
цц - [ц] - зычны, глухі, няпарны, цвёрды, няпарны, свісцячы;
а - [а] - галосны, ненаціскны.
______________
10 літар, 9 гукаў

3. Пакладзіце: прыстаўка -па-, корань -кладз-, суфіксы -і-, -це-, аснова -пакладзі-.

4. Прыладай - назоўнік, пач. ф. - прылада, агульны, неадушаўлёны, абстрактны,
зборны, ж. р., 2-е скл., ад. л., Т. скл.; дапаўненне.

5. Апавядальны, няклічны, просты, аднасастаўны, бязлічны, распаўсюджаны, нічым не ўскладнены.

Ответить

Читайте также

Помогите пожалуйста )
Помогите пожалуйста,как можно скорее.Если кто-то не знает всё,то помогите хотя-бы частично.

Нужно определить в тексте (размещу ниже):стыль тэксту, мэты ужыванна, сфера выкарыстання ,стылявыя рысы, моуныя сродкi,жанр,способ сувязи сказау.

Хвiлiна памяцi.хвiлiна вялiкага маучання.Хвялiна усхвалявання успамiнау для тых ,у каго у душы i памяцi у гэты момант не цiшыня,а аглушальныя грымоты выбухау,кулеметныя чэргi,бразганне танкавых гусенiц i -"Ура-а-а!" Магутным шматгалосы заклiк,якi вядзе наперад,у атаку...
Гляджу на вэтэранау.Цяпер перад вачыма гэтых немаладых ужо людзей,яз кiнакадры,усплываюць падзеi,якiя учэпiста трымае памяць:першы бой,небяспечныя пераходы,наступленн,атакi,твары таварышау.Тых,хто,не шкадуючы уласнага жыцця,ратавау жыццё айчыны.Яны так i засталiся маладымi.Iм накiравана быць такiмi вечна,пакуль жыве наша памяць.
(Т.Курыла)Вы находитесь на странице вопроса "помогите,пожалуйста!", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.