Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 581 вопросов и 6 442 632 ответов!

антоним к слову ненавидить

1-4 класс

Оля1129 08 февр. 2016 г., 4:57:48 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Zabina75
08 февр. 2016 г., 6:26:37 (3 года назад)

Любить , уважать, почетать.

+ 0 -
Sashakovalev2
08 февр. 2016 г., 8:23:01 (3 года назад)

Думаю, что "любить" .......

Ответить

Другие вопросы из категории

1.Якiя складаныя сказы называюцца складаназалежными?

2.Назавiце спосабы адрознення падпарадкавальных злучнiкау i злучальных слоу.
3. Назавiце вiды даданых частак у складаназалежным сказе.
4. Якiя даданыя часткi называюцца дапауняльнымi
5. Якiя даданыя часткi называюцца азначальнымi?
6. Якiя даданыя часткi складаназалежнага сказа называюцца акалiчнаснымi пералiчыце вiды акалiчнасных даданых частак.
7. Раскажыце аб пастаноуцы знакау прыпынку у складаназежным сказе. Прывядзiце прыклады.

апавяданне пра восень
Пад листки хаваюцца, сонейку усмихаюцца.

Нибы тыя чарауницы-краснабокия.

Падкрэслице галовныя и дадатныя члены сказа.

На градах спеюць агурки,памидоры,гарох,боб.

Читайте также

Помогите пожалуйста))

Антоним к слову --расплюшчыць???

Першая литара слова стаиць за О,

другая литара-перад Ё,
трэцяя-памиж М и О,
чацвёртая- першая литара алфавита,
пятая-за К.
Складзите слова- назву школьнай прылады з пяци литар

падбярыце да слоу аднакаранёвыя словы

чытаць чытач.вучань.працоуны
працаваць прачытаць.вучаніца. праца
вучыць вучоны.чытанка.працавіты
складзіце 2-3 сказы з аднакаранёвымі словамі

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.Вы находитесь на странице вопроса "антоним к слову ненавидить", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.