Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 862 ответов!

рэба падрыхтаваць тэкст віншавальнай паштоўкі з днем нараджэння(для маці,бацькі,бабулі,дзядулі,сястрычкі,браціка)

10-11 класс

ЛизаАндреева 03 июня 2014 г., 15:31:19 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ал75
03 июня 2014 г., 18:23:24 (6 лет назад)

Мілая матуля! у твой дзень нараджэння, у гэтае светлае свята я больш за ўсё жадаю табе заўсёды заставацца такой жа вясёлай і радаснай, акружанай роднымі і блізкімі, прыгожай і квітнеючай, бо ты для мяне самая родная. Я жадаю табе добрага здароўя, сіл і натхнення!ты для мяне ва ўсім прыклад, ты самая клапатлівая і пяшчотная. Я вельмі люблю цябе, матуля, будзь шчаслівая!

Ответить

Читайте также

Помогите пожалуйста,как можно скорее.Если кто-то не знает всё,то помогите хотя-бы частично.

Нужно определить в тексте (размещу ниже):стыль тэксту, мэты ужыванна, сфера выкарыстання ,стылявыя рысы, моуныя сродкi,жанр,способ сувязи сказау.

Хвiлiна памяцi.хвiлiна вялiкага маучання.Хвялiна усхвалявання успамiнау для тых ,у каго у душы i памяцi у гэты момант не цiшыня,а аглушальныя грымоты выбухау,кулеметныя чэргi,бразганне танкавых гусенiц i -"Ура-а-а!" Магутным шматгалосы заклiк,якi вядзе наперад,у атаку...
Гляджу на вэтэранау.Цяпер перад вачыма гэтых немаладых ужо людзей,яз кiнакадры,усплываюць падзеi,якiя учэпiста трымае памяць:першы бой,небяспечныя пераходы,наступленн,атакi,твары таварышау.Тых,хто,не шкадуючы уласнага жыцця,ратавау жыццё айчыны.Яны так i засталiся маладымi.Iм накiравана быць такiмi вечна,пакуль жыве наша памяць.
(Т.Курыла)

Помогите пожалуйста ответить на вопросы

1. Што такое камбінаваны тып маўлення ?
2. Што такое асноўная думка тэксту ?
3. Якія прыметы мае тэкст ?

Выпішыце з тэксту па адным прыкладзе словазлучэнняу, звязаных дапасаваннем, кіраваннем і прымыканнем.Выканайце іх графічный разбор .

Як жа пакупліва доужыуся ранішні час ! Сонца так і не прабілась праз заслону хмар.Кроплі дажджу сцякалі з казыркоу шапак, з танкісцкіх шлемау, бесказырак матросау. але гледачы на твары байшоу і афіцэрау ,я увесь час адчувау сонца .Вы находитесь на странице вопроса "рэба падрыхтаваць тэкст віншавальнай паштоўкі з днем нараджэння(для маці,бацькі,бабулі,дзядулі,сястрычкі,браціка)", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.