Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 604 вопросов и 6 442 715 ответов!

напишите перевод на беллоруский язык.Один раз заспорили ягоды с грибами.Кто лучше.И вот грибы говоят мы полезней чем ягоды.Но ягоды возразили и сказали

5-9 класс

что они полезней. И так начилась у них война.Грибы говорят мы в почти каждое время года растём.А вы нет.Ягоды опять возвразили зато мы вкуснее и полезнее чем грибы.А мы после каждого дождика растём а вы нет сказали грибы.И нас тоже кушают и от чисой мы природы растём.А вот из всех ягод сказала клюква я хоть и горькая но могу вылечить каждого от простуды и все ягоды могут вылечить человека от простуды.А брусника говорит а пусть человек скажет кто из нас вкуснее и полезнее.Идут грибы и ягоды к человеку и встретили по дороге они человека.И спрашиваю кто из нас вкуснее и полезнее?Человек говорит грибы конечно вкусные цены им нет.Но ягоды могут вылечить человека от простуды и от всякой болезни.Но сначало нужно научиться различать ядовитые грибы и ягоды от хороших.Поблагодарили его.И на этом закончилась их война.

Ilyaborisov19 14 окт. 2016 г., 3:55:41 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Opacool
14 окт. 2016 г., 6:36:05 (2 года назад)

напішыце пераклад на беллоруский мова.Адзін раз заспрачаліся  ягады з грыбамі.Хто  лепш.І вось грыбы говоят мы карысней чым ягады.Але ягады запярэчылі і сказалі што яны карысней. І так начилась у іх вайна.Грыбы кажуць мы ў амаль кожную пару года расцём.А вы няма.Ягады зноў возвразили затое мы смачней і карысней чым грыбы.А мы пасля кожнага дожджыка расцём а вы няма сказалі грыбы.І нас таксама ядуць і ад чисой мы прыроды расцём.А вось з усіх ягад сказалі журавіны я хоць і горкая але магу вылечыць кожнага ад прастуды і ўсе ягады могуць вылечыць чалавека ад прастуды.А брусніца  кажа а хай чалавек скажа хто з нас смачней і карысней.Ідуць грыбы і ягады да чалавека і сустрэлі па дарозе яны чалавека.І пытаю хто з нас смачней і карысней?Чалавек кажа грыбы вядома смачныя кошты ім няма.Але ягады могуць вылечыць чалавека ад прастуды і ад усякай хваробы.Але сначало трэба навучыцца адрозніваць атрутныя  грыбы і ягады ад добрых.Падзякавалі яго.І на гэтым скончылася іх  вайна.

+ 0 -
Tanya210500
14 окт. 2016 г., 9:12:16 (2 года назад)

Адзін раз заспрачаліся ягады з грибами.Кто лучше.И вось грыбы гово мы карысней чым ягоды.Но ягады запярэчылі і сказалі што яны больш карысна . І так начилась ў іх война.Грибы кажуць мы ў амаль кожны час года растем.А вы нет.Ягоды зноў возвразили затое мы смачней і карысней чым грибы.А мы пасля кожнага дажджу расцем а вы не сказалі грибы.И нас таксама ядуць і ад чисой мы прыроды растем.А вось з усіх ягад сказала журавіны я хоць і горкая але магу вылечыць кожнага ад прастуды і ўсе ягады могуць вылечыць чалавека ад простуды.А брусніца кажа а хай чалавек скажа хто з нас смачней і полезнее.Идут грыбы і ягады да чалавеку і сустрэлі па дарозе яны чалавека. пытаюся хто з нас смачней і карысней? Чалавек кажа грыбы вядома смачныя кошты ім нет.Но ягады могуць вылечыць чалавека ад прастуды і ад усякай болезни.Но спачатку трэба навучыцца адрозніваць атрутныя грыбы і ягады ад добрых . падзякавалі его.И на гэтым скончылася іх вайна .

Ответить

Читайте также

Нужно перевести словосочетания на белорусский язык: В трёх километрах от деревни, более или менее, болеть гриппом, у меня

болит голова, удивляться чему, не удивительно, на этих днях, топить печь, минуты три, в другой раз.

Например: благодарю вас - дзякую вам, жениться на ком - ажаніцца з кім, посмеяться над кем - пасмяяцца з каго

СРОЧНО!!!!!!!! Нужно написать отзыв на белорусском языке на верш Рыгора Барадулина Бацьку. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЗАВТРА СДАВАТЬ НУЖНО!!!

Не выйшаў ты і ў гэты раз


Мяне спаткаць, паднесці рэчы...


Ля весніц, толькі зноў твой вяз


Крануў галінкамі за плечы.


Ты мне не падасі рукі,


Глядзіш удаль з-пад шкла партрэта.


Ці бачыш, вырас сын які?


Скажы хоць слова для прывета.


А я... чакаў з усіх дарог


Цябе ў сорак чацвёртым... летам


Калоны ні адной не мог


Я прапусціць з ахапкам кветак.


Хацелася пачуць: "Сынок..."


Ускрыкнуць радаснае: "Тата!"


Бацькоўскім быў мне кожны крок…


Усё ішлі, ішлі салдаты...


Каторы раз сыходзіў снег...


Дамоў вярнуліся суседзі.


Я кожнаму насустрач бег


І чуў кароткае: "Прыедзе..."


Калі ў крыўдзе мне сябры


Гразіліся бацькамі,


Тады хацелася наўзрыд


Заплакаць шчырымі слязамі.


Не плакаў я - усім на злосць.


Бо ў хаце быў адзін - мужчына.


Не йшоў ты...


Маці маладосць


Глыбей заворвалі маршчыны.


І зараз еду я здалёк,


Чакаю ўсё - зайду, а маці


Мне кажа: "Пазнаеш, сынок?


Вось наша ўся сямейка ў хаце..."


Паверыць цяжка мне таму,


Што больш не прыйдзеш ты дадому.


А шапку я заўжды здыму


Перад магілай невядомай.

СРОЧНО!!!

Напишите пожалуйста пару стихов про зиму и снег на биларусском языке.Вы находитесь на странице вопроса "напишите перевод на беллоруский язык.Один раз заспорили ягоды с грибами.Кто лучше.И вот грибы говоят мы полезней чем ягоды.Но ягоды возразили и сказали", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.