Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 581 вопросов и 6 442 632 ответов!

Сочинение по Белорускай литературе 9 класс

5-9 класс

Трэба праўду шукать не тапаром а розумам ! Помогите написать сочинение по пьесе Янки Купалы "Раскиданае гняздо" . СРОЧНО !!!!!!!!! План : I. Янка Купала - аўтар п'есы раскіданае гняздо. II. Трэба праўду шукаць не тапаром а розумам. 1.Пошукі маладым пакаленням шляхоў вызвалення Бацькаўшчыны. 2. Ідэйны сэнс Вялікага сходу. III. Значэнне п'есы для развіця Беларускай літаратуры .

Hotten 08 апр. 2017 г., 22:13:54 (год назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

водгук

Водгук на верш Анатоля граяаникава "не трэба жыць ,як набяжыць"

5-9 класс беларуская мова ответов нет
водгук

Водгук на верш Анатоля граяаникава "не трэба жыць ,як набяжыць"

5-9 класс беларуская мова ответов нет
Текст

Как ты заботишься о своем здоровье? Помогите пожалуйста написать сочинение на английском! Срочно нужно!! 8 предложений!!!!!!!!

5-9 класс беларуская мова ответов нет
Помогите с тестиком

А8. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску патрэбен працяжнік. 1. Паглядзіш з вежы ўніз_галава закружыцца. 2. Спявала-залівалася ластаўка_ у чыімсьці здзічэлым садзе сгракатала сарока. 3. Спярша ён нічога не заўважыў, а пасля прыгледзеўся і страсянуўся ад сполаху_ між елак стаяў худы, э белаватымі праплешынамі на баках воўк. 4. 3 ракі моцна пацягнула сіверам_ людзі пачалі настаўляць каўняры, подбегам абмінаючы адзін аднаго. 5. Вырві дзеда з гэтай зямлі_ ён эмарнее, засохне, як дрэва, вырванае з роднай глебы. 6. Калыхаліся тады палахлівыя чароты, пагойдваліся стройныя сггнякі, нават сам лес таемна шапацеў лісточкамі_ усё гэта злівалася ў невыказна прыгожую музыку. А9. Адэначце нумары скззаў, дзэе паўтор злучнікаў (злучальньк слоў) не з'яўляецца памылкай. 1. Паводле традыцыйных народных уяўленняў, на Дзяды душы продкаў злятаюцца на зямлю, каб даведацца, як жывуць іх нашчадкі, як захоўваюць яны радаводныя звычаі. 2. Летні вецер гойдаў гнуткія верхавіны, за якія, здавалася, чапляліся лёгкія хмары, якія плылі на ўсход. 3. А яшчэ казалі людзі, што ў вёсцы, што прыляпілася да аднаго з берагоў возера, жыла дзяўчына-сіраціна па імені Найрыта. 4. Чуваць было, як побач ціха лапатала лісце асіны, як цыркаў конік у траве. А10. Адзначце нумары сказаў, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску. 1. Рэдка_ калі пачуеш тут дапытлівы цокат вавёркі, вясёлы посвіст сініцы. 2. Была якраз такая пара сутак_ калі ўжо і не ноч, але ж яшчэ і не дзень. 3. Да заставы было далекавата, і_ пакуль ішлі, Грышка расказваў пагранічніку пра сваё жыццё. 4. Я пішу Марынцы, каб_ як скончыць інстытут, вярталася ў Мінск. 5. Мне захацелася прайсціся па знаёмых мясцінах, а_ калі ўдасца, дык і палавіць рыбкі. 6. Іван Міхайлавіч добра разумеў, што_ калі не закончыць працы цяпер, то потым зрабіць гэта будзе куды цяжэй, бо пачнуцца заняткі ў школе. А11. Адзначыць нумары сказаў, схемы якіх пабудаваны правільна. 1) Па чаргаванні гукаў дзед Талаш устанавіў, што гэта ішоў чалавек, але гата былі не Панасавы крокі: ступаў хтось грамозна, грузна і цяжка. [ ],(што ),але [ ]: ( ), 2) Дні прабягаюць, і гады сплываюць, хвіліны шчасця часам прамігцяць, а боль жыве, і сэрцам адчуваю, што жыць заўседы будзе, да канца. [ ] і [ ], [ ], а [ ], і [ ], (што ). 3) Ноччу ўсчаўся вецер, лес апантана шумеў, елкі, здавалася, аж гулі ад ветранога напору, не перастаючы. Ляскаталі лісцем бярозы, і Хредар думаў: зараз палье дождж. [ ], [ ], [ ], і [ ]: [ ]. 4) За колькі дзён да касавіцы касцы заглянуць на паліцы, каб малаток знайсці і бабку: ідзе работа, не спі ў шапку. [ ], (каб ):[ ],[ ].

5-9 класс беларуская мова ответов нет
Фанетычны разбор слова сям,я!

Нужно напісать там напрімер,парны,няпарны!тіпо этого помогіте

5-9 класс беларуская мова ответов нет

Читайте такжеВы находитесь на странице вопроса "Сочинение по Белорускай литературе 9 класс", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.