Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 421 вопросов и 6 442 178 ответов!

Складзите тэкст тыпу аписання пра вавёрку

5-9 класс

Z1995ujlfzjnkbxybr 23 дек. 2016 г., 23:46:09 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Vladmaltsev71
24 дек. 2016 г., 0:27:35 (2 года назад)

Вавёрка гэта вельмі цікавае жывёла. Аднойчы я хадзіў у лес і бачыў там гэтае мілае стварэнне. Кажушок у вавёркі быў памяранцава - агністага колеру. Вочкі ў яе былі авальные і чорненькія. У сваіх маленькіх кіпцюрастых лапках яна трымала арэх. Раток у яе быў маленькі. Можна было ўбачыць невялікі ружовеньки язычек. Вушкі ў яе былі завостраныя. Гэту вавёрачку я запамятаю назаўсёды як адно з самых цікавых і незвычайна-прыгожых жывёл!

Ответить

Другие вопросы из категории

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ДАЮ 50 БАЛЛОВ

Укажыце, што з'яўляецца дзеепрыслоўным зваротам і асноўным дзяннем, устаўце прапушчаныя літары у сказах:
Дробныя ўгліцы яловых лапак высыхалі і асыпаліся, услаўшы дно будана тоўстым пу..зкім пластом.
Выгнуўшы шыю, павольна праляцела чапля і падала скрыпучы голас.

Сачыненне

Мама
аписанне

нужны 10 прыказак пра книгу!!!
5-9 класс беларуская мова ответов нет
40 пунктов за решение!

Адзначце складаназалежныя сказы, частки яких звязаны з дапамогай злучальных слоу.

а)Няма для мяне ничога лепшага на свеце, як хадзиць аднаму па грыбных мясцинах и збираць баравики.
б)З маленства у сэрца мне запала нямала простых, мудрых слоу, што ишли ад Коласа.
в)Потым з таго двара, з якога чууся крык, па адным сходзилися цихия вяскоуцы.
г)Ужо вечарэла, кали Миколка з дзедам натрапили на незвычайную стаянку у лесе.

Читайте также

помогите плз очень надо я написал текст на белорусском языке но тут будет русскими буквами написано. Гэта было дауно,кали яны пасялилися на ускраине

вяликага горада.Тады Каця была цихай,хударлявай дзяучынкай.Яе вяликия,крыху сумныя вочы зусим па-даросламу глядзели на свет. За хатай пачынауся луг.Ён адразу пакликау малую да сябе,дау ёй мноства цикавых забау. У той дзень Каця ужо сабралася дамоу,як зауважыла над галавой маленькую шэрую птушачку,якая чамусьци кинулася ёй пад ноги у высокую траву.Ци не хворая яна?-падумала Каця. Птушка была не хворая.Высока над лугам кружыу вялизны каршун.Каця здагадалася,што драпежник хацеу схапиць бездапаможнае птушанё,и прыкрыла яго сваёй хусткай. З тае пары Каця ужо ведала,што не усё у прыродзе так лагодна и хораша,як здаецца. ЗАДАНИЯ: 1.Вызначце тып тэксту.Адказ абгрунтуйце. 2.Вызначце стыль тэксту.Дайце тэксту загаловак. 3.Напишице азначэнне прыслоуя.Прывядзице прыклады. 4.Пазначце над прыслоуями их разрад па значэнни. 5.Выканайце марфалагичны и словаутваральны разбор слова чамусьци,адразу.Вы находитесь на странице вопроса "Складзите тэкст тыпу аписання пра вавёрку", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.