Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 402 вопросов и 6 444 527 ответов!

Рассуждение пословицы про людей на белорусском языке. Напишите поссловицу про людей на белорусском языке и как вы её понимаете)

5-9 класс

Alenochka954 02 сент. 2015 г., 11:09:59 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kuularnastya77
02 сент. 2015 г., 13:15:11 (5 лет назад)

Прыказка: "Як баба да дзеда, так i дзед да бабы".
Гэта прыказка адлюстроўвае залатое правіла: адносся да іншых людзей так, як хочаш, каб яны да цябе адносіліся.
І сапраўды, якім бы не быў ты харошым чалавекам, вельмі цяжка быць добрым і шчырым з людзьмі, якія з табою дрэнна абыходзяцца, крыўдзяць цябе. Так і хочацца адказаць тым самым.
І наадварот, калі чалавек да цябе з усёю душою, ты таксама, хочаш ці не хочаш, пачынаеш добра да яго адносіцца.
Замкнутае кола: да цябе дрэнна - ты дрэнна, да цябе добра - ты добра.
Вось і атрымліваецца: як баба да дзеда, так і дзед да бабы. Толькі на месце дзеда і бабы можа апынуцца кожны з нас.

Ответить

Другие вопросы из категории

Прачытайце.Раскрыйте дужкi (непатрэбнае закрэслiце).Растлумачце напiсанне часцiц.

1 Пра маё заданне (не,нi)хто (не,нi)чога (не,нi)сказау,быццам я (не,нi)куды (не,нi)хадзiла,усе ведалi,што у сувязных (не,нi)пра што распытваць (не,нi)льга.2Не,нi)з месца ! - загрымеу букрэй у святлiцы.3Слова,дум (не,нi)хто (не,нi)звяжа .4 Цiха, так цiха- (не,нi)ветру,(не,нi)шуму .5 Дзе б я (не,нi) быу ,што б (не,нi)рабiу,-на поуначы, на усходзе.-край,дзе радзiуся,дзе любiу,з вачэй маiх (не,нi)сходзiць.

сделать синтаксический р-р.

Люблю цябе,жыццё,любоўю кроўнаю.

Помогите! !!!!

Прыдумайце 5 сказаў з вытворнымі прыслоўямі

Читайте также

Нужно перевести словосочетания на белорусский язык: В трёх километрах от деревни, более или менее, болеть гриппом, у меня

болит голова, удивляться чему, не удивительно, на этих днях, топить печь, минуты три, в другой раз.

Например: благодарю вас - дзякую вам, жениться на ком - ажаніцца з кім, посмеяться над кем - пасмяяцца з каго

СРОЧНО!!!!!!!! Нужно написать отзыв на белорусском языке на верш Рыгора Барадулина Бацьку. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЗАВТРА СДАВАТЬ НУЖНО!!!

Не выйшаў ты і ў гэты раз


Мяне спаткаць, паднесці рэчы...


Ля весніц, толькі зноў твой вяз


Крануў галінкамі за плечы.


Ты мне не падасі рукі,


Глядзіш удаль з-пад шкла партрэта.


Ці бачыш, вырас сын які?


Скажы хоць слова для прывета.


А я... чакаў з усіх дарог


Цябе ў сорак чацвёртым... летам


Калоны ні адной не мог


Я прапусціць з ахапкам кветак.


Хацелася пачуць: "Сынок..."


Ускрыкнуць радаснае: "Тата!"


Бацькоўскім быў мне кожны крок…


Усё ішлі, ішлі салдаты...


Каторы раз сыходзіў снег...


Дамоў вярнуліся суседзі.


Я кожнаму насустрач бег


І чуў кароткае: "Прыедзе..."


Калі ў крыўдзе мне сябры


Гразіліся бацькамі,


Тады хацелася наўзрыд


Заплакаць шчырымі слязамі.


Не плакаў я - усім на злосць.


Бо ў хаце быў адзін - мужчына.


Не йшоў ты...


Маці маладосць


Глыбей заворвалі маршчыны.


І зараз еду я здалёк,


Чакаю ўсё - зайду, а маці


Мне кажа: "Пазнаеш, сынок?


Вось наша ўся сямейка ў хаце..."


Паверыць цяжка мне таму,


Што больш не прыйдзеш ты дадому.


А шапку я заўжды здыму


Перад магілай невядомай.Вы находитесь на странице вопроса "Рассуждение пословицы про людей на белорусском языке. Напишите поссловицу про людей на белорусском языке и как вы её понимаете)", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.