Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 964 вопросов и 6 443 636 ответов!

обозначить лад дзеяслова (абвесны ,умоуны ци загадны) 1. забылися

5-9 класс

DenBo 08 мая 2015 г., 5:56:17 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kyrbanova83cy
08 мая 2015 г., 8:36:27 (4 года назад)

абвесны

+ 0 -
AlexTurner
08 мая 2015 г., 10:52:23 (4 года назад)

у дзеяслова 'забылися' АБВЕСНЫ лад!!!!!!!!! умоуны зауседы мае частицу 'бы'. а загадны - это значит нехта каму што та загадау

Ответить

Читайте также

Абазначте дзеясловы абвеснага ладу,умоунага и загаднага ладу.

ЦИ мог бы ты узяць интервью у сваих сяброу? Прапануй им адказать на твае пытанни, падзялицца уражаннями. Паклапацися, каб пытанни никога не пакрыудзили. Занатуй адказы у сваю записную книжку и пазнач дату вашых гутарак. Уяуляеш. як цикава будзе пачытаць гэту книжку праз нейки час. ( Это текст).

Прошу срочно!. Заранее спасибо!)

Якія мастацкія сродкі? Помогите, пожалуйста! Максім Багдановіч Слуцкія ткачыхі Ад родных ніў, ад роднай хаты

У панскі двор дзеля красы

Яны, бяздольныя, узяты

Ткаць залатыя паясы.

І цягам доўгія часіны,

Дзявочыя забыўшы сны,

Свае шырокія тканіны

На лад персідскі ткуць яны.

А за сцяной смяецца поле,

Зіяе неба з-за акна, –

І думкі мкнуцца мімаволі

Туды, дзе расцвіла вясна;

Дзе блішча збожжа ў яснай далі,

Сінеюць міла васількі,

Халодным срэбрам ззяюць хвалі

Між гор ліючайся ракі;

Цямнее край зубчаты бора...

І тчэ, забыўшыся, рука,

Заміж персідскага узора,

Цвяток радзімы васілька.Вы находитесь на странице вопроса "обозначить лад дзеяслова (абвесны ,умоуны ци загадны) 1. забылися", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.