Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 992 вопросов и 6 443 690 ответов!

разабраць па членах сказ "Нiхто з нас не мае права крыудзiць слабейшага за сябе"

5-9 класс

Gaztdinova 21 янв. 2014 г., 1:34:13 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Diana8885
21 янв. 2014 г., 2:54:04 (5 лет назад)

ніхто з нас - дзейнік
не мае права крыўдзіць - выказнік
слабейшага - дапаўненне
за сябе - азначэнне

Ответить

Другие вопросы из категории

Дапоунице кожны сказ неабходнай формай вышейшай ибо найвышэйшай формам

и ступени параунання прыслоуяу
1.На ветры холадна, а у зацишку............
2.Пад восень все.......и...... Идуць дажджы
3.зразумела, ехать......,чым исци
4.кепска,але бывает и ........
5.машкары...... За все бывает у чэрвени
6.дозе снегу было.....там все павыярзала
7.напрастки будзе.......
8.з кожным разам Зоя писала сачыненне усе........ 9.я жыву недалека ад стадыена, а вера яшчэ........... 10.грыбоу было шмат,але ..........трапилися паласинавики

Расставить знаки препинания. Убачыўшу суседку шпак узмахвае крыламі заўзята свішча і калі тая прысядзе на галінку суседняга дрэва стараецца з усіх сіл

ёй спадабацца то шмыгне ў шпакоўню і высуне з лятка галаву то злятае на зямлю схопіць якуюсьці саломінку ці пушынку і нясе ў домік каб нібыта паказаць які ён працавіты.

Складзiце i запiшыце сказы па прыведзеных схемах :

Назоунiк - неазначальная форма дзеяслова.
Дзеяслоу - значыць дзеяслоу.

Читайте также

разабраць па членах сказа: 1. Аднойчы я хадзила у лес и бачыла там вавёрку.

2. У сваих маленьких кипцюрастых лапках яна трымала арэх. 3. Гэту вавёрачку я запамятаю назаусёды як адно з самых цикавых и незвычайна-прыгожых жывёл!

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.Вы находитесь на странице вопроса "разабраць па членах сказ "Нiхто з нас не мае права крыудзiць слабейшага за сябе"", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.