Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 995 вопросов и 6 445 782 ответов!

беззлучникавыя сказы з мастацкай литаратуры

5-9 класс

М2012Д 26 авг. 2014 г., 9:39:22 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
01091973
26 авг. 2014 г., 12:05:26 (5 лет назад)

Гляджу: ідуць па дарозе пан з чарнакніжнікам і раптам павярнулі да густога яловага лесу.
Грышку пакідаюць сілы: ён выпускае з рк дуду і падае, самлелы, на дол.
Ад гэтага крыку прачынаюцца парабкі, бягуць на дапамогу і знаходзяць  яе ў сенцах: яна ляжыць як нежывая.
(з кнігі Яна Баршчэўскага "Шляхціц Завальня")

Ответить

Другие вопросы из категории

7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара й:

1)абы...сці
2)за...здросціць
3)за...нець
4)па...маць
5)аб...мшэць

обозначьте слово, написание которого совпадает с произношением;

1. Гiгiена
2. Юнацтва
3. Селянiн
4. Бегчы

Читайте также

4 сказа з мастацкой литаратуры
два бяззлучникавых сказы,

два складаназлучыная сказы
два складаназалежныя сказы
напишите пожалуйста .

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.

Складзiце або выпiшыце з мастацкай лiтаратуры сказы на кожную схему:

"П, - а, - п".
"П?" - а.
А: "П!"
"П, - а. - П".
"П, - а: - П".Вы находитесь на странице вопроса "беззлучникавыя сказы з мастацкай литаратуры", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.