Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 987 вопросов и 6 445 751 ответов!

саставць па 2 сказы:

5-9 класс

пэуна-асабовыя
безасабовыя
няпэуна-асабовыя
абагульнена-асабовыя
назыуны

55region 15 марта 2016 г., 4:06:10 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
LЛерчикl
15 марта 2016 г., 6:14:37 (4 года назад)

іду да хаты хутка. Прыходзіш нечакана да мяне.
яшчэ не адкрыта адценняў у ёй. За вокнамі халадзее.
ПРыйшлі, нягледзчы на дождж. Катавалі цябе.
Рэшатам вады не наносіш. Век жыві, век вучыся.
Лета. Мароз

Ответить

Другие вопросы из категории

Адзначце фразеалагізмы, якія маюць значэнне "лісліва дагаджаць каму-небудзь":

1 - рассыпацца дробным макам
2 - распускаць хвост
3 - слацца лістам
4 - ламаць шапку
5 - адпускаць лейцы

сочинение как я правёл лето
Как пишется (не) (абы) што?
3 прыказкі пра навуку


Читайте также

разабраць па членах сказа: 1. Аднойчы я хадзила у лес и бачыла там вавёрку.

2. У сваих маленьких кипцюрастых лапках яна трымала арэх. 3. Гэту вавёрачку я запамятаю назаусёды як адно з самых цикавых и незвычайна-прыгожых жывёл!

два бяззлучникавых сказы,

два складаназлучыная сказы
два складаназалежныя сказы
напишите пожалуйста .

Помогите, пожалуйста:)

Вызначце сказ з прамым дапауненнем:
а) Алесь тужыу па свежай баразне.
б)Ён старауся знайсци лепшы выхад.
в)Вочы вучняу глядзяць, просяць адказу.

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.Вы находитесь на странице вопроса "саставць па 2 сказы:", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.