Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 604 вопросов и 6 442 715 ответов!

вобраз герояў у творы хто смяецца апошнім

10-11 класс

Aleksandra123456788 14 янв. 2014 г., 22:41:11 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
2samiecyperckie
15 янв. 2014 г., 1:22:07 (5 лет назад)

Гарлахвацкі - дырэктар інстытута геалогіі. Гэта двурушнік, дэмагог, авантурыст, самазванец у навуцы, які імкнецца выкарастаць службовае становішча ў сваіх шкодных мэтах. На самай справе ў прафесіі палеантолага ён нічога не разумее. Гарлахвацкі - вельмі небяспечны чалавек, бо выдае сябе не за таго, кім з'яўляецца на самай справе. Ён вельмі хітры і вынаходлівы. 3 рознымі людзьмі паводзіць сябе па-рознаму.  Абапіраючыся на паслугі пляткара і падхаліма Зелкіна, карыстаючыся баязлівасцю Тулягі, дабратой і даверлівасцю Чарнавуса

Ответить

Читайте также

ПОМОГИТЕ!!!!

Сачыненне.Вобраз Гарлахвацкага у камедыi К.Крапiвы "Хто смяецца апошнiм"

Помогите пожалуйста,как можно скорее.Если кто-то не знает всё,то помогите хотя-бы частично.

Нужно определить в тексте (размещу ниже):стыль тэксту, мэты ужыванна, сфера выкарыстання ,стылявыя рысы, моуныя сродкi,жанр,способ сувязи сказау.

Хвiлiна памяцi.хвiлiна вялiкага маучання.Хвялiна усхвалявання успамiнау для тых ,у каго у душы i памяцi у гэты момант не цiшыня,а аглушальныя грымоты выбухау,кулеметныя чэргi,бразганне танкавых гусенiц i -"Ура-а-а!" Магутным шматгалосы заклiк,якi вядзе наперад,у атаку...
Гляджу на вэтэранау.Цяпер перад вачыма гэтых немаладых ужо людзей,яз кiнакадры,усплываюць падзеi,якiя учэпiста трымае памяць:першы бой,небяспечныя пераходы,наступленн,атакi,твары таварышау.Тых,хто,не шкадуючы уласнага жыцця,ратавау жыццё айчыны.Яны так i засталiся маладымi.Iм накiравана быць такiмi вечна,пакуль жыве наша памяць.
(Т.Курыла)Вы находитесь на странице вопроса "вобраз герояў у творы хто смяецца апошнім", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.