Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 988 вопросов и 6 445 752 ответов!

Адзначце, якую часціну мовы ў пачатку 20 стагоддзя называли 'рэчэвік'?

5-9 класс

1)прыназоўнік
2)займеннік
3)прыметнік
4)назоўнік
5)лічэбнік.

юля16 06 дек. 2013 г., 0:09:09 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Romanchuk1997
06 дек. 2013 г., 1:16:21 (6 лет назад)

  Рэчы- вещи, предметы. Назоўнік обозначает предмет. Думаю, что 4.

Ответить

Другие вопросы из категории

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!)

вызначце двухсастауны неразвиты сказ:
а)Часописы перачытаны.
Б)Циха стала у школе.
в)Апошния дни лета.

что такое апавядальны сказ

Читайте также

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.

Адзначце.якия спалучэнни слоу являются словазлучэннями

1)бацьки и дзеци 9)няхай прачытае
2)звонка спяваць 10)самы дужы
3)сонечнае надвор,е
4)дваццаць пяць
5)вельми хворы
6)каля лесу
7)ишоу усмихаючыся
8)гарыць агонь


адзначце складана залежныя сказы, у яких на месцы пропускау трэба паставиць коску: 1. И вось тут баба Прося упершыню задаволена

усмихнулася, кали убачыла_як у яе унучки ходзяць руки, месячы цеста.

2. Каб хлопчык трохи падцягнууся _ настауница параила часцей писаць дыктанты дома.

3. А вы чули, што _ кали хто наглядзицца у азёрную паду и памыецца ею, дак прыгажэйшым становицца.

4. ад бярозы, што пад ветрам раз пораз прыпадала да окна _ адарвауся и прылип жоуты лясток...

5. Кали сцихаюць самалёты, чуваць, як клепяць у вёсцы косы, бразгаюць у некага ля студни вёдры _ и кадахчуць на усё горла куры.

Адзначце словы у яких род у бедарускай и рускай мове не супадае

1)рукапис
2)гусь
3)медаль
4)эсэ
5)ветаВы находитесь на странице вопроса "Адзначце, якую часціну мовы ў пачатку 20 стагоддзя называли 'рэчэвік'?", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.