Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 421 вопросов и 6 442 178 ответов!

Назавице канчатки у словах.

1-4 класс

Дзицячая гульная, географичная карта, новая парта, цикавае апавяданне, дубовыя сталы, синия касцюмы, маладое дрэуца.

ЭляЭляЭляЭля 12 мая 2016 г., 3:33:03 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Annapogrebnyak5
12 мая 2016 г., 4:58:33 (2 года назад)

ДЗІЦЯЧАЯ -АЯ
ГУЛЬНЯ -,Я
ГЕАГРАФИЧНАЯ -АЯ
КАРТА-А
новая-АЯ
 парта-А
, цикавае-АЕ
 апавяданне- Е, дубовыя-ЫЯ
 сталы-Ы, синия-ИЯ
 касцюмы-Ы,
маладое -ОЕ
дрэуца-А

Ответить

Другие вопросы из категории

Прачытайце .Вызначце.яки з тэкстау -аписанне.а яки апавяданне.Дакажыте гэта.1) Жыла -была дажджавая кропелька.Яна нястомна працавала.Капне з хмары на

землю.Напойць яе.А потым выпарыцца и зноу у паветра узляциць.Збяруцца такия кропельки у адно воблфака и ападаюць дажджом.2)Возера Свицязь радасна-задуменнае.Вакол берага звонки салауины гаи.Бярозы схилилися над люстрам вады.Дуб раскинуу магутныя пакручастыя галины.Лясистыя узгорки акружаюць возера,таму яно заусёды выглядае дабрадушна гасцинным.

Читайте также

Першая литара слова стаиць за О,

другая литара-перад Ё,
трэцяя-памиж М и О,
чацвёртая- першая литара алфавита,
пятая-за К.
Складзите слова- назву школьнай прылады з пяци литар

выпішыце спачатку выдзяленыя словы,у якіх канчатак выражаны літарамі,а потым з нулявым канчаткам.абазначце канчатак і аснову. народная памяць

адважных,ворагі волю,манумент,брэсцкай крэпаскі помнік,вялікай любімай зямлі

выпісаць спачатку выдзеленыя словы.у якіх канчатак выражаны літарамі.а потым з нулявым канчаткам . народная памяць адважных запомніць-іх ворагі волю

зламаць не змаглі.стаіць манументы -брэсцкай крэпасці помнік героям вялікай любімай зямліВы находитесь на странице вопроса "Назавице канчатки у словах.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.