Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 862 ответов!

переведите пожалуйста на белорусский

5-9 класс

Хлеб-это жизнь
Я потомственный землепашец. Всю свою сознательную жизнь выращиваю хлеб. Поэтому не могу о нем не говорить обыденно,буднично,как о продукте , к которому давно привык и который разве что замечаешь , садясь за обеденный стол.
Ах,как славно и пряно пахло хлебом,когда мать по субботам пекла его на неделю на кленовых и капустных листьях. Семь больших круглых караваев на всю нашу семью из шести человек.Семь караваев на семь дней. И не от бедности это ,а от порядка,заведенного в доме: хлеб больше денег ценили.Попробуй брось корочку на пол. Отец,обычно спокойный,уравновешенный,не прощал нам,детям,такого.И слова-то у него были суровые,емкие:"Не смей глумиться над хлебом!!" В семье с самых ранних лет привили нам уважение к хлебу,к самому продукту труда земледельца,дару родной земли.
Хлеб.Жизнь.Родина. Эти слова я ставлю рядом,ибо хлеб-это жизнь,щедрость великой Родины.

Gkfkfjdjdj 06 дек. 2015 г., 8:47:01 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Dedjony
06 дек. 2015 г., 9:27:16 (5 лет назад)

Хлеб - гэта жыццё     Я патомны Араты . Усё сваё свядомае жыццё вырошчваю хлеб. Таму не магу пра яго не казаць штодзённа, будзённа , як пра прадукт , да якога ён даўно прывык і які хіба што заўважаеш , сядаючы за абедзенны стол .       Ах , як добра і востра пахла хлебам , калі маці па суботах пякла яго на тыдзень на кляновых і капустных лісці . Сем вялікіх круглых караваяў на ўсю нашу сям'ю з шасці человек.Семь караваяў на сем дзён . І не ад беднасці гэта , а ад таго парадку , распачатай ў хаце: хлеб больш грошай ценили.Попробуй кінь скарыначку на падлогу. Бацька , звычайна спакойны , ураўнаважаны, не дараваў нам , дзецям , такого.И словы- то ў яго былі суровыя , ёмістыя : " Не смей здзекавацца над хлебам ! ! " У сям'і з самых ранніх гадоў прышчапілі нам павагу да хлеба , да самога прадукту працы земляроба , дару роднай зямлі.          Хлеб.Жизнь.Родина . Гэтыя словы я стаўлю побач , бо хлеб- гэта жыццё , шчодрасць вялікай Радзімы .

Ответить

Читайте также

СРОЧНО!!!!!!!! Нужно написать отзыв на белорусском языке на верш Рыгора Барадулина Бацьку. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЗАВТРА СДАВАТЬ НУЖНО!!!

Не выйшаў ты і ў гэты раз


Мяне спаткаць, паднесці рэчы...


Ля весніц, толькі зноў твой вяз


Крануў галінкамі за плечы.


Ты мне не падасі рукі,


Глядзіш удаль з-пад шкла партрэта.


Ці бачыш, вырас сын які?


Скажы хоць слова для прывета.


А я... чакаў з усіх дарог


Цябе ў сорак чацвёртым... летам


Калоны ні адной не мог


Я прапусціць з ахапкам кветак.


Хацелася пачуць: "Сынок..."


Ускрыкнуць радаснае: "Тата!"


Бацькоўскім быў мне кожны крок…


Усё ішлі, ішлі салдаты...


Каторы раз сыходзіў снег...


Дамоў вярнуліся суседзі.


Я кожнаму насустрач бег


І чуў кароткае: "Прыедзе..."


Калі ў крыўдзе мне сябры


Гразіліся бацькамі,


Тады хацелася наўзрыд


Заплакаць шчырымі слязамі.


Не плакаў я - усім на злосць.


Бо ў хаце быў адзін - мужчына.


Не йшоў ты...


Маці маладосць


Глыбей заворвалі маршчыны.


І зараз еду я здалёк,


Чакаю ўсё - зайду, а маці


Мне кажа: "Пазнаеш, сынок?


Вось наша ўся сямейка ў хаце..."


Паверыць цяжка мне таму,


Што больш не прыйдзеш ты дадому.


А шапку я заўжды здыму


Перад магілай невядомай.

СРОЧНО!!!!!! ПЕРЕВЕСТИ ТЕКСТ НЕБОЛЬШОЙ!!!!

Переведите пожалуйста этот текст с русского на белорусский. Спасибо заранее!
Однажды я шёл со школы и увидел маленького щеночка. Он выглядил беспомощным и замёрзшим, был очень голодным и грязный. Мне его стало жалко. Я подобрал эту малютку и понёс домой. Когда я пришёл домой первым же делом сразу спросил у родителей, можно ли мне взять его в нашу семью. Они с довольствием согласились, но что бы за ним хорошо ухаживал. И я быстро побежал его кормить, помыл его, и назвал Тузикам. Тузику понравилось как я его назвал. Тузик радостно тявкнул ответ на его кличку и завилял хвостом. Когда Тузик подрос мне можно было его выгуливать я каждый день выводил его гулять. Мы с Тузиком стали самыми верными и лучшими друзьями.

Нужно перевести словосочетания на белорусский язык: В трёх километрах от деревни, более или менее, болеть гриппом, у меня

болит голова, удивляться чему, не удивительно, на этих днях, топить печь, минуты три, в другой раз.

Например: благодарю вас - дзякую вам, жениться на ком - ажаніцца з кім, посмеяться над кем - пасмяяцца з кагоВы находитесь на странице вопроса "переведите пожалуйста на белорусский", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.