Статистика
Всего в нашей базе более 4 324 868 вопросов и 6 440 761 ответов!

асноўныя праблемы пінскай шляхты

5-9 класс

Серёжка45 24 мая 2014 г., 2:37:14 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Мышкатян
24 мая 2014 г., 3:57:58 (4 года назад)

глупства, неадукаванасць

 

Ответить

Другие вопросы из категории

Запішыце,падзяляючы тэкст на сказы, устаўляючы прапушчаныя літары і ставячы патрэбныя знакі прыпынку.

Родная беларуская мова найвялікшае багацце беларусаў яна непадзельна звязана с духоўнай сутнасцю беларусаў якія яе стварылі і карыстаюцца ёю пераважна на грунце мовы у самой мове сродкамі мовы выяўляецца ўсе што напрацавана за стагоддзі народам гістарычная памяць этнічная адметнасць нацыянальная самасвядомасць сваё светаўспрыманне фальклор і мастацкая літаратура увесь духоўны скарб і душэўны лад народа.
1.Запішыце тэму,асноўную думку, тып тэксту.2.Укажыце стылm тэксту, аргументуйце.

Читайте также

Срочно нужно сочинение по бел яз "пинская шляхта" по плану.

1)час написання и жанр поэмы
2) прычына сварки Лидского и Протасовитского
3) Подобенство шляхты да сялян.
5) Асноуныя рысы
6) Сварка Альпенскага и Таткевича
7) Значение поэмы
Помогите!

Исправьте где есть ошибки и поставьте запятые)Заранее спасибо)

яшчэ летняе сонца толькі-толькі выглядала першымі праменямі з-за далягляду...Неўзабаве праз нейкія пятнаццаць-дваццаць хвілін луг уквеціўся людскімі постацямі і свежыя духмяныя пракосы роўныя і шырокія ляглі ў поперак яго. Часам каса ўзнятая кім-сьці каб памянціць так адлюстоувала сонца, што здавалася нібыта яркая маланка пранізвала паветра над лугом.
Маўклівай сцяной стаяла залацістае жыта схіліўшы амаль да зямлі ядраныя вазкія і спелыя каласы. Вецер гнаў з сасновага бора гарачы водар смалы змешанай з хмельным пахам спелай збажыны і разносіў яго на вакаліцы. Жытневыя хвалі не спяшаючыся збяглі з узгорку набягалі адна на адну і разбіваючыся ў нізіне адступалі назад заспакоеныя на нейкі момант.Вы находитесь на странице вопроса "асноўныя праблемы пінскай шляхты", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.