Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 988 вопросов и 6 445 752 ответов!

Нужны какие-нибудь цитаты на белорусском языке про беларусскую мову!!!!

5-9 класс

1Vspishka1 30 июля 2013 г., 20:05:52 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
KrendelKirkorov
30 июля 2013 г., 22:57:50 (6 лет назад)

Не пакідайце ж мовы нашей беларускай, каб не умёрлі (Ф. Багушэвіч)

Бяссмертнае слова , ты роднае слова ! Ты крыўды, няпраўды змагло (Я.Купала).

Жывое ў вяках беларускае слова — Народа душа і народа хвала. Цябе абзывалі “мужыцкаю мовай”, А нам жа ты — матчынай мовай была ( А .Бачыла)

. Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мной ты на яве і ў сне (Я.Купала).

Як ты дорага мне, мая родная мова! Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова! (Н.Гілевіч).

На беларускай зямлі раней чым дзе ўварвалася ў свет праменнае і мудрае друкаванае слова (М.Гамолка).

«Калі ласка!» - нашей роднай мовы Шчырыя і ветлівые словы (П. Броўка)
Слова - радасць, слова - чары (Я. Колас)
(из
Слова – радасць , слова чары ,
Вобраз – вечна юных вёсен ,
Ёсць ты ўсюды: і ў сонцы, і ў хмары,
Ты глядзіш праз неба просінь.

Лашчыш слых мой, слова-ззянне ,
Атуляеш сэрца ласкай,
Ноч і вечар, дзень, світанне
Абняло ты, слова-краска)

- Як гоман крынічны, як звон ручаёвы, Як плёскат бязмежных блакітных азёр, Тваё [Беларусь] зазвінела свабоднае слова, Хвалой узляцеўшы да сонца і зор (П.Броўка).

- Імя кранае, свеціць, як бурштын, І, ўдзячны пералівістаму слову, Зямное, крэўнае знаходжу ў тым, Што вызначае корань і аснову (А.Пысін).

Багата, родная ты мова, Цябе стварыў і ўзнёс народ. А вобразы якія ў словах, А параўнанняў што за ўзлёт!.. (П. Броўка)Хто забыў сваіх продкаў - сябе губляе. Хто забыў сваю мову - усё згубіў. (Ул. Караткевіч) Мова... Родная мова У марах, у песнях, у снах. Мае ў ёй кожнае слова Свой колер, і смак, і пах. Зліваюцца гукі ў словы І ў рэчышчы роднай мовы, Як рэкі ў мора, цякуць. ( А. Грачанікаў)Мова, Пявучая родная мова, Ты - уладарка нявызнаных скарбаў. Столькі значэнняў, гучанняў і фарбаў Мае ў сабе тваё кожнае слова... (А. Зарыцкі)

Ответить

Другие вопросы из категории

Ребята, помогите составить небольшой рассказ о любом домашнем животном(лучше о кошке) на белорусском языке!!! Белорусский ведёт завуч и она очень

требовательная, рассказ должен состоять ну где-то НА 1 ЛИСТ(тетрадный лист)!!! Заранее большое спасибо!Вы находитесь на странице вопроса "Нужны какие-нибудь цитаты на белорусском языке про беларусскую мову!!!!", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.