Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 604 вопросов и 6 442 715 ответов!

Гэта было там,дзе я нарадзі..ся .Вёска наша стаяла паміж двух гасцінца.. .Гэтыя гасцінцы прахо..ілі па ..згорках. Месца было глухое .На захадзе ц..кла

1-4 класс

р..чка.З по..дня паступа.. лес.На по..начы было б..лота.

Dencik03 30 марта 2016 г., 15:11:53 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Raychal
30 марта 2016 г., 17:31:04 (2 года назад)

1) ў
2) ў
3) дз
4) ў
5) я
6) э
7) ў
8) ў
9) ў
10) а

Ответить

Другие вопросы из категории

Ёсць насвеце краiна Фанетыка. Жывуць у ёй Гукi i Лiтары. Аднойчы Гукi i Лiтары заспрачалiся. Галосныя крычалi, што толькi яны сапраудныя. Зычныя

трымалiся сваёй думкi. Мяккiя маучалi. У iх не было сталага меркавання. А глухiя... Тыя нiкога не хацелi слухаць. На Мяккi знак i Апостраф увогуле нiхто не зважау. " Цi ёсць вы, цi няма вас - нiякай рознiцы. Вы нiчога не значыце " . Пакрыудзiлiся Апостраф i мяккi знак ... прадоужыце казку. пакажыце, што Гукi дарэмна пакрыудзiлi Апострф i Мяккi знак .

адшукайце ŷ тэксце пачатак, асноŷную частку i канцоŷку. запiшыце тэкст правiльна, Кожную частку пiшыце з чырвонага радка, прыдумайце загаловак

Жыŷ-быŷ на лясной палянцы Зайка. Аднойчы пасадзiŷ ён чатыры яблынi. Перазiмавалi дрэŷцы, вясною сокам налiлiся, зазелянелi. Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам воду насiŷ и яблынькi палiваŷ. Праз гадоŷ колькi Зайка налюбавацца не мог на свой садок. Восенню галiнки дрэŷ гнулiся ад спелых пладоŷ. Добры садоŷнiк атрымаŷ

Читайте также

Прачытайце .Вызначце.яки з тэкстау -аписанне.а яки апавяданне.Дакажыте гэта.1) Жыла -была дажджавая кропелька.Яна нястомна працавала.Капне з хмары на

землю.Напойць яе.А потым выпарыцца и зноу у паветра узляциць.Збяруцца такия кропельки у адно воблфака и ападаюць дажджом.2)Возера Свицязь радасна-задуменнае.Вакол берага звонки салауины гаи.Бярозы схилилися над люстрам вады.Дуб раскинуу магутныя пакручастыя галины.Лясистыя узгорки акружаюць возера,таму яно заусёды выглядае дабрадушна гасцинным.

З простых сказаў утварыць складаныя бяззлучникавыя.І паставіць знакі прыпынку.

1.За сялом, за пералескам злосны вецер свіша. Там спраўляе завіруха гульбішча-ігрышча. 2.Аглянуўся. Кусцікі згінулі ў процьме ночы.3. Пайдзі лугамі ў поўдень светлы.
Увесь твой край як сад цвіце. 4.Ды не да ягад мне.Вось-вось сонца за лес сядзе.

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.Вы находитесь на странице вопроса "Гэта было там,дзе я нарадзі..ся .Вёска наша стаяла паміж двух гасцінца.. .Гэтыя гасцінцы прахо..ілі па ..згорках. Месца было глухое .На захадзе ц..кла", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.