Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 554 вопросов и 6 444 231 ответов!

какой корень к слову пралеска

1-4 класс

Marina7090 20 нояб. 2013 г., 3:54:24 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Uchenik6
20 нояб. 2013 г., 5:47:20 (6 лет назад)

Корень пралес чтоли...

+ 0 -
евлира
20 нояб. 2013 г., 7:24:04 (6 лет назад)

в слове пралеска корень лес!

+ 0 -
Annat140681
20 нояб. 2013 г., 10:23:21 (6 лет назад)

все ненадо

+ 0 -
лера
27 сент. 2016 г., 18:26:22 (3 года назад)

пролес

Ответить

Другие вопросы из категории

Знайдзiце i выпiшыце дзеясловы.Пастауце да iх пытаннi.Абазначце час. Ляжау у баразне Гарбуз.Нацягнуу ад сонца картуз, ляжыць-не дзьме у вус.Сонейка

прыпякае,а ён вакол пазiрае ды ад ляноты пазяхае.Замлеюць бакi ад лёжкi-ён паварушыцца трошкi, павернецца на бачок спелы,каб лянота зусiм не заела.

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя

пытанні да выдзеленага слова? Запішыце гэтыя сло -
вы па ўзоры. Выдзеленыя словы в скобках.
У з о р. Не ступіць (з ч а г о?) з дарожкі.
Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес. З (дарожкі)
ўбок не ступіць: гушчар непралазны.
Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.
Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку). Пра-
ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.
Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы
гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюцца кры-
штальна-белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і
вельмі крохкія.

Падзялиць тэкст на абзацы Ишоу Янка сцежкай цераз сад.Насустрач яму-чорны кудлаты саьака.Янка спалохауся и хацеу уцякаць,але даяго прытулилася кацяня.Яно

уцякала ад гэтага звера.Кацяня жаласна плакала.Янка узяу кацяня на руки.Сабака спыниуся,паглядзеу на Янку и схавауся укустах.

Здравствуйте, помогите решить загадку:

Ён патрэбен нам усим
Дзеля працы, шчасця.
Мы зауседы разам з им
Будзем усмихаца.

А яна - бяда и зло,
Мора слез и болю,
И яе - каб не было
Анидзе, николи
???Вы находитесь на странице вопроса "какой корень к слову пралеска", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.