Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 469 вопросов и 6 444 988 ответов!

Выпішыце словы, у якіх назіраецца дзеканне і цеканне.

10-11 класс

Адзін,вадзіца,вецер,у газеце,дзень,дзядзька,дзеці,дзіва,насцярожаны,пяць,на свеце,цётка,цень,чысцюткі,хадзіць,церці,дзяліць.

AlenaSvinareva 28 июля 2014 г., 4:19:51 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Na6666
28 июля 2014 г., 5:24:30 (6 лет назад)

Дзеканне-     Адзин,вадзица,дзень,дзядзька,дзеци,дзива,хадзиць,дзялиць.
Цеканне-      Вецер,у газеце,дзеци,насцярожаны,пяць,на свеце,цётка,цень,чысцютки,хадзиць,церцт,дзялиць.

Ответить

Другие вопросы из категории

постройте схемы к этим предложениям

1) И снег мяне таки густы, што не видать дзе дол,дзе неба.
2) Я чую, як стогнуцьь и гудуць векавыя дубы и хвои,бачу,як гойдаюцца их пышныя вершалины,адчуваю нават у зимовую сцюжку,як пахне багун и смала-жывица у бары,и прэлае лисце на чарналесси.

Читайте также

Падкрэслице у словах лтары, якия абазначаюць галосныя гуки.

Галинка-варушынки
На дрэвах шапацяць.
У росах, як искрынки,
На сонейку гараць.
Выпишыце словы, у яких не супвдве колькасць литар и гукау.

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

Выпішыце з тэксту па адным прыкладзе словазлучэнняу, звязаных дапасаваннем, кіраваннем і прымыканнем.Выканайце іх графічный разбор .

Як жа пакупліва доужыуся ранішні час ! Сонца так і не прабілась праз заслону хмар.Кроплі дажджу сцякалі з казыркоу шапак, з танкісцкіх шлемау, бесказырак матросау. але гледачы на твары байшоу і афіцэрау ,я увесь час адчувау сонца .Вы находитесь на странице вопроса "Выпішыце словы, у якіх назіраецца дзеканне і цеканне.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.