Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 863 ответов!

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

5-9 класс

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

MishKaKa 09 апр. 2017 г., 10:56:43 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Writex
09 апр. 2017 г., 13:11:07 (4 года назад)

Знакі прыпынку

1. У птушак свой закон, вядома, и свой адлёт, и свой прылёт. 
2. Я, можа, сотню раз прайшоў па роднай стране - прастор и даль яе шляхоў даўно знаёмы мне. 
3. А пойдзеш у Ліпава лясамі, напэўна, стрэнешся з ласямі . 

Назоўнікі як члены сказа

1. Птушак - акалічнасць, закон - дзейнік, адлёт, прылёт - дзейнікі.
2. Сотню раз - акалічнасць, (па) стране - акалічнасць, прастор, даль - дзейнікі, шляхоў - азначэнне.
3. (у) Ліпава - акалічнасць, лясамі - акалтічнасць, (з) ласямі - дапаўненне.

Ответить

Другие вопросы из категории

Адзначце радкі, у якіх указаны правільныя формы назоўнікаў 2-га скланення ў родным склоне: А) арэшніка, луга, прастора, аўсу;

Б) агню, саду,адзёру, сораму, смеху;
В) кісларода, лёда, тумана, крыка;
Г) хлеба, валейбола, спорту, твару.

4.Адзначце правільна напісаныя прыметнікі:

А) хатыньскі, восенскі;
Б) французскі, нясвіжскі;
В) палесскі, таварышскі;
Г) конскі, любанскі;
Д) марацкі; гарацкі; гарняцкі.

А) а,б;

Помогите пожалуйста написать характеристику главного героя в рассказа Ивана Навуменка "Жуль Верн"

И письмо Антону Антоновичу
(Белорусский рассказ)

Читайте также

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.

Выпішыце з тэксту па аднаму словазлучэнню з сувяззю дапасаванне, кіраванне,прымыканне.

Родная беларуская мова -найвялікшае багацце беларусаў. Яна непадзельна звязана з духоўнай сутнасцю беларусаў, якія яе стварылі і карыстаюцца ёю пераважна на грунце мовы .У самой мове мове сродкамі мовы выяўляецца ўсё што напрацавана за стагоддзі народам , гістарычная памяць , этнічная адметнасць , нацыянальная самасвядомасць , сваё светаўспрыманне , фальклор і мастацкая літаратура , увесь духоўны скарб і душэўны лад народа .

Складзiце i запiшыце сказы, каб прыведзеныя словы выступалi у ролi розных часцiц мовы.

Чужы,апошнi,свае,марожанае,побач,перажытае.

5 класс пр 179 дапишыце сказы.Пастауце патрэбныя знаки прыпынку.

1. Незнаемец,папрасиушы прабачэння,спытау у нас: ...
2. ... --- запрасиу гаспадар.
3. ...,--- сказала Насця,--- ... .
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!Вы находитесь на странице вопроса "выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.