Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 469 вопросов и 6 444 988 ответов!

якуб колас дзядька кухар урывак з паэмы новая зямля? (уступ: ЗНАЁМСТА З ДЗЯДЬКАМ АНТОСЯ)напишите пожалуйста)

5-9 класс

Gorlovpetor 11 сент. 2014 г., 1:04:08 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
AISHEKA1
11 сент. 2014 г., 1:40:48 (6 лет назад)

Наш дзядзька, мiлы наш Антонi,
У дзiцячым часта быу палоне;
Вось так гуртом яго абсядуць
I час работы яго крадуць;
Насi "катла", кажы im казкi,
Iдзi на поплау з imi у красki,
Давай адказы на пытаннi,
Тлумач ты iь усё дазвання:
Адкуль, з чаго дзе што бярэцца,
Вось гэта,тое як завецца
I чаму так, чаму не гэтак?
Прыхiлен дзядзька быу да дзетак.
Ён быу настаунiкам,суддзёю,
Калi,бывала,мiж сабою
Паспораць дзетki цi паб"юцца,
дык да каго тады звярнуцца,
Як не да дзядзьki, да Антося?
Ох,слауна з дзядзькам im жылося!
Яшчэ замецьце,што за малыми
Ён размауляу, як са старымi,
I з imi радзiуся,страчауся-
Як роуны з роунымi трымауся!
Калi ж хто часам з im не зладзiць,
То дзядзька толькi вус пагладзiць,
Але не скажа ён ничога,
Бо ведау, чым даняць малога,-
Гаворыць з тым, з кiм дзядзька у згодзе.
Вот описание Антося надеюсь помагла вам:)

Ответить

Другие вопросы из категории

Складзице сказы с наступными словами.

Дыскрымінацыя дыскрэдытацыя, канстытутыўны канстытуцыйны,
парламентарый парламенцёр, служачы службовы, судзейскі судовы.

Читайте также

Дапішыце беларускія прыказкі

1.З міру па нітцы,..
2.Сем разоў адмерай,...
3.Новых сяброў не забывай,..
4.Дзе гаспадар ходзіць,...
5.Слова , як птушка,...

спишыце сказы. пастауце,дзе трэбы працяжник памиж дзейникам и выказникам. Растлумачте яго пастаноуку. 1.Песня() вяликая сила.2.Тры гады() вялики

час у чалавечым веку. 3. Пешы () коннаму не таварыш. 4. Хата () як шклянка. 5. Сказаць и пачуць () гэты шчасце бадай. 6. Багушэвич () бястрашны заступник и абаронца прыгнечанага працоунага чалавека и абяздоленага народа. 7. А чалавек вы, мяркуючы па усим,() близки да мастацтва. 8. Мова зямли () памятка гисторыи.9. Я() новая прад яваю вясны. 10. Кажа ,дарэчы, што зубр () гэты лясны великан. 11. Воран касцей не занясе () недасягальна далёка. 12. Гарачая галава () палки,гарачы чалавек.Вы находитесь на странице вопроса "якуб колас дзядька кухар урывак з паэмы новая зямля? (уступ: ЗНАЁМСТА З ДЗЯДЬКАМ АНТОСЯ)напишите пожалуйста)", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.