Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 862 ответов!

Сонечныя зайч..и,дзе схавали пальч..и,дзе схавали роц..и,вус..и,жывоц..и? Круглыя,як мяч..и,сонечныя зайч..и,як видаць,не чуюць,бегаюць,танцуюць.вставте

1-4 класс

суфикс ик або ык.

пуфы 10 июня 2016 г., 4:58:32 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Bahram4
10 июня 2016 г., 5:52:32 (4 года назад)

Мячыки,зайчыки, пальчыки,роцики , жывоцики

+ 0 -
Lis811
10 июня 2016 г., 6:32:16 (4 года назад)

Сонечныя зайчыкі, дзе схавалі пальчыкі, дзе схавалі роцікі, вусікі, жывоцікі?
Круглыя, як мячыкі, сонечныя зайчыкі, як відаць, не чуюць, бегаюць, танцуюць.

Ответить

Другие вопросы из категории

ЗБіРАЮЦЬ ДЗЕЦі ЛіСЦЕ.ЯНО ЗЛЯТАЕ З ДРЭў.ДЗіЦЯЧЫЯ ДАЛОНЬКіАСЕННі ЛОВЯЦЬ СПЕў.

Знайдзіце назоўнікі.Вызначце,якімі членамі яны з'яўляюцца,і адпаведна падкрэсліце

Хлопычики робяци карымушку велими акуратна.Яны вешаюци карымушку на дрэва а трымалася прыгожа а кот и глядзиць на яе.Кали хлопычики сашли,тады кот скокнуу

на дрэва.Кот зламау
карымушку.Да птушки паляцели Выделите падежы и склонения по беларускому

Читайте также

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.Вы находитесь на странице вопроса "Сонечныя зайч..и,дзе схавали пальч..и,дзе схавали роц..и,вус..и,жывоц..и? Круглыя,як мяч..и,сонечныя зайч..и,як видаць,не чуюць,бегаюць,танцуюць.вставте", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.