Статистика
Всего в нашей базе более 4 324 318 вопросов и 6 439 648 ответов!

лес наша багацця сачыненне

10-11 класс

Kristina11072013 05 нояб. 2016 г., 0:26:15 (год назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
куник
05 нояб. 2016 г., 2:43:59 (год назад)

Чаму лес называюць багаццем народа? А вы калі-небудзь задумваліся, колькі ўсяго нам дае лес?
У першую чаргу, лясы - гэта лёгкія планеты. Расліны дыхаюць не так, як мы, паглынаючы кісларод. Яны, наадварот, паглынаюць вуглякіслы газ і ўзбагачаюць кіслародам паветра. Такім чынам, лес стварае тое паветра, якое неабходна нам для жыцця. Калі б не расліны мы б даўно патрацілі ўвесь кісларод і памерлі.
Лес таксама дае нам драўніну. Наўскідку назавіце тыя прадметы навокал вас, што зроблены з дрэва. Упэўнены: іх набярэцца вельмі шмат. Гэта сталы, крэслы, шафы, паліцы і гэтак далей. З дрэва робяць паперу, на якой мы пішам і з якой зроблены кнігі, якія мы чытаем. Мы павінны быць удзячнымі лесу за магчымасць перадаваць веды з пакалення ў пакаленне.
Лес дае нам ежу. Там жывуць звяры, растуць грыбы і ягады. Хто з нас не любіць варэнікі з чарніцамі або журавінавы морс? А дзе растуць чарніцы і журавіны? Не на гародзе ж. У лесе, вядома.
Лес дае чалавецтву ўсё, што неабходна для жыцця. А чым яму плаціць чалавецтва? Высякае усё, да чаго можа дацягнуцца. Забруджвае кожны кавалачак лесу, куды ступае яго нага.
Настаў час нам зразумець, наколькі мы былі няўдзячнымі ўвесь гэты час. Яшчэ не позна выправіцца. Мы можам саджаць дрэвы, беражліва ставіцца да ўжо наяўных ці хаця б прыбіраць за сабой смецце. Гэта не цяжка.
Дык давайце ж берагчы лес і клапаціцца пра яго. Бо лес - гэта наша багацце.

Ответить

Другие вопросы из категории

Магила Льва

Чаму у гонар разбойника Машэки складалися легенды и быу названы горад?

сачыненне мой родны кут
Замяніце лічбы словамі, назоўнікі

пастаўце ў адпаведнай форме. Вызначце разрад лічэбнікаў паводле значэння і
складу. від сінтаксічнай сувязі ў гэтых колькасна-іменных спалучэннях.
Колькасна-іменае спалучэнне праскланяйце.

Узор. 23 (кілаграм)-дваццаць тры кілаграмы (лічэбнік колькасны. састаўны, від
сінтаксічнай сувязі – дапасаванне)

Читайте также

Помогите пожалуйста,как можно скорее.Если кто-то не знает всё,то помогите хотя-бы частично.

Нужно определить в тексте (размещу ниже):стыль тэксту, мэты ужыванна, сфера выкарыстання ,стылявыя рысы, моуныя сродкi,жанр,способ сувязи сказау.

Хвiлiна памяцi.хвiлiна вялiкага маучання.Хвялiна усхвалявання успамiнау для тых ,у каго у душы i памяцi у гэты момант не цiшыня,а аглушальныя грымоты выбухау,кулеметныя чэргi,бразганне танкавых гусенiц i -"Ура-а-а!" Магутным шматгалосы заклiк,якi вядзе наперад,у атаку...
Гляджу на вэтэранау.Цяпер перад вачыма гэтых немаладых ужо людзей,яз кiнакадры,усплываюць падзеi,якiя учэпiста трымае памяць:першы бой,небяспечныя пераходы,наступленн,атакi,твары таварышау.Тых,хто,не шкадуючы уласнага жыцця,ратавау жыццё айчыны.Яны так i засталiся маладымi.Iм накiравана быць такiмi вечна,пакуль жыве наша памяць.
(Т.Курыла)Вы находитесь на странице вопроса "лес наша багацця сачыненне", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.