Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 978 вопросов и 6 445 728 ответов!

Корень в слове ЗЯМЛЯ

1-4 класс

Omelyanyuk1974 24 марта 2017 г., 5:43:30 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Devgat
24 марта 2017 г., 7:59:15 (3 года назад)

земл

....

...................................


+ 0 -
Ksjuschaborovs
24 марта 2017 г., 10:50:26 (3 года назад)

корень  зел    л суфф  я окон

+ 0 -
Алиа
24 марта 2017 г., 11:48:53 (3 года назад)

зем тоесть

+ 0 -
Creatorr
24 марта 2017 г., 13:10:07 (3 года назад)

корень зем л суффикс я окончание

+ 0 -
KSENIA1767
24 марта 2017 г., 15:29:15 (3 года назад)

угу

+ 0 -
Rina12
24 марта 2017 г., 17:18:13 (3 года назад)

А если - наземны, к примеру, транспарт?? :)

+ 0 -
Анелия
24 марта 2017 г., 19:13:13 (3 года назад)

на приставка зем корень н суффикс ы окончание

Ответить

Другие вопросы из категории

Прачытайце. Дакажыце, што гэта не тэкст, а набор асобных сказау.Спішіце сказы у такім парадку, каб у вас атрымауся тэкст. Дайце тэксту загаловак.

Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

Ён ледзь не вырвау з зямлі маладую бярозку. Аднойчы ноччу падняуся у лесе моцны вецер. Дрэуца перагнулася цераз сцежку ды так і засталося стаяць. Убачыу ён наперадзе бярозку, спыніуся. Спужауся касы, павадзіу доугімі вушамі і не пабег пад зялёную арку. Раніцай бег па сцежцы шэры заяц.

Прачытайце сказы.Пра якiя казкi яны нагадваюць?Якiя знакi прыпынку прапушчаны у сказах?Прыйшла лiсiца у зайкаву хатку выгнала зайку i у яго хатцы

засталася.Аднаго разу знайшла курачка каля плота пшанiчны каласок узрадавалася i засакатала на увесь двор.Шчыра служыу сабака свайму гаспадару але праз некаторы час састарэу.Пойдзем мы да iвана i выпрасiм тую Свiнку-Залатую Шчацiнку.Спишите сказы ставячы дзе трэба коски.

малявау багданка алоукам рэчку чэрвоным і чырвоным клёны,хату зялёным і зялёным коней, жоўтым ката глядзець любата. маляваўсябе самога сінім кашулю,

зялёным штаны. а дайшоў да ног маляваць не змог. сказаў маме - ма! басога карандаша няма!
вызначыце склон у прыметніках.

Читайте также

найти корень в слове дзецям
Аднакараневыя словы к словам

птушыны.пралеска.зямля

Першая литара слова стаиць за О,

другая литара-перад Ё,
трэцяя-памиж М и О,
чацвёртая- першая литара алфавита,
пятая-за К.
Складзите слова- назву школьнай прылады з пяци литарВы находитесь на странице вопроса "Корень в слове ЗЯМЛЯ", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.