Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 901 вопросов и 6 443 527 ответов!

Зрабіте сінтаксічны разбор сказа :Людзі моучкі слухалі жавапанкаву песню што,услауляла веліч і радасць жыцця .

5-9 класс

Отличница500 05 сент. 2016 г., 22:57:10 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Вера4
06 сент. 2016 г., 0:44:40 (2 года назад)

Людзі моўчкі слухалі жаваранкаву песню, што ўслаўляла веліч і радасць жыцця.

Гэта складаны злучнікавы сказ, які складаецца з двух частак. Часткі звязаны паміж сабой злучнікам - што і інтанацыяй. Часткі аддзяляюцца коскай перад злучнікам што. У першай частцы граматычная аснова людзі (дзейнік) слухалі (выказнік), у другой частцы граматычная аснова - усляўляла (выказнік). Па мэце выказвання сказ апавядальны. Па інтанацыі сказ апавядальны. Па будове сказ развіты - у ім ёсць даданыя члены сказа - слухалі (як?) моўчкі (акалічнасць), слухалі (што?) песню (дапаўненне), песню (чыю?) жаваранкаву (азначэнне), услаўляла (што?) веліч і радасць (дапаўненне), веліч і адасць (чаго?) жыцця (дапаўненне).

Ответить

Читайте также

помогите сделать синтаксичны разбор сказав:

1.конь вырвеца дагониш и зловиш а слова вырвеца не зловишь
2.На вулицах якую ен шукау пратоптана была не тольки сцежка але и дарога-прайшли машыны
3.Навошта нарадила ты меня мама на гэты свет,навошта люляла ночай не дасыпала,усе хатела каб я жыу,каб рос дужы,прыгожы,разумны
помогите пожалуйста назавтра очень надо!два бяззлучникавых сказы,

два складаназлучыная сказы
два складаназалежныя сказы
напишите пожалуйста .

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.Вы находитесь на странице вопроса "Зрабіте сінтаксічны разбор сказа :Людзі моучкі слухалі жавапанкаву песню што,услауляла веліч і радасць жыцця .", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.