Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 862 ответов!

Замест кропак устаўце сінонімы. Запішыце наступныя словазлучэнні разам з сінонімамі.

1-4 класс

Паветра свежае, ..., след свежы, ....
Чалавек моцны, ..., веды моцныя, ....
Задача лёгкая, ..., партфель лёгкі, ....
Сабака злы,..., зіма злая, ....
Дзяўчынка ідзе,...., восень ідзе, ....

Словы для даведкі: новы, дужы, простая, сярдзіты, халодная, чыстае, грунтоўныя, няцяжкі, крочыць, наступае

578557 24 дек. 2013 г., 8:34:26 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Zhannakz
24 дек. 2013 г., 11:03:25 (7 лет назад)

Паветра свежае, чыстае, след свежы, новы.
Чалавек моцны, дужы, веды моцныя, грунтоўныя.
Задача лёгкая, простая, партфель лёгкі, няцяжкі.
Сабака злы, сярдзіты, зіма злая, халодная.
Дзяўчынка ідзе, крочыць, восень ідзе, наступае.

Ответить

Читайте также

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.

Ад якіх слоў ставяцца склонавыя

пытанні да выдзеленага слова? Запішыце гэтыя сло -
вы па ўзоры. Выдзеленыя словы в скобках.
У з о р. Не ступіць (з ч а г о?) з дарожкі.
Вузкая (дарожка) віецца праз густы лес. З (дарожкі)
ўбок не ступіць: гушчар непралазны.
Мінае зялёнае лета, надыходзіць жоўтая восень.
Залатым лісцем бярозы засцілаюць (дарожку). Пра-
ходзіш (па дарожцы) і азіраешся, ці не наслядзіў.
Зімой, калі паваліць снег, тонкія елкі і бярозы
гнуцца, схіляюцца, а (над дарожкай) з’яўляюцца кры-
штальна-белыя снежныя аркі, казачна прыгожыя і
вельмі крохкія.

Задание.

Калі вы правільна адгадаеце восемь слоў з наступным значэннем , то з іх першых літар атрымаецца вядомае слова. Словы-адгадкі запішыце.Вы находитесь на странице вопроса "Замест кропак устаўце сінонімы. Запішыце наступныя словазлучэнні разам з сінонімамі.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.