Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 972 вопросов и 6 445 717 ответов!

Падкрэслить словы, у яких литар больш , чым гукау. Рамонак, бацька, зарадка, маучаць, верабейка, зямелька, агонь, нябёсы, карагод.

1-4 класс

Na7tya 09 янв. 2016 г., 10:17:35 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Baevasonya
09 янв. 2016 г., 11:47:30 (4 года назад)

бацька  маучаць  зямелька  агонь  

Ответить

Другие вопросы из категории

Знайдзiце у практыкаваннi аднакаранёвыя словы i падкрэслiце iх.

ПачаЎся сенакос. ДзЯдуля ўзяў мяне з сабою. Паспрабаваў і я касіць. Нічога не атрымалася. Каса ўразалася у зямлю. Тады я пачаў разбіваць пракосы. Гэта работа мне спадабалася. Пасля я доўга бегаў па лузе і куляўся Ў пахучым сене. Ах, як хораша на сенакосе!

Читайте также

Падкрэсліце словы, па якіх вы адразу пазналі пабуждальныя сказы. Абявязкова чытайце ўслух штодня. Вымаўляючы словы, адчувайце да іх пашану. Яны

саграваліся вуснамі прашчураў. Хай кожнае слова будзе вам як блаславенне продкаў.

устауце прапушчаныя литары словы у яких есць раздзяльны мякки знак и апостраф падзялице вертыкальными рысками для пераносу Ил_я Васил_еу ,ха_иць, дзи_ячы

,заву_ь, Дар_я,Анатол_еуна ,Ил_я, Авяр_янам ,Дзям_янам ,Валяр_янам ,Дар_яй, Мар_яй, Ул_янай, ся_и, п_юць, г_рбату, Мар_я, Витал_еуна

выпішыце спачатку выдзяленыя словы,у якіх канчатак выражаны літарамі,а потым з нулявым канчаткам.абазначце канчатак і аснову. народная памяць

адважных,ворагі волю,манумент,брэсцкай крэпаскі помнік,вялікай любімай зямліВы находитесь на странице вопроса "Падкрэслить словы, у яких литар больш , чым гукау. Рамонак, бацька, зарадка, маучаць, верабейка, зямелька, агонь, нябёсы, карагод.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.