Статистика
Всего в нашей базе более 4 320 398 вопросов и 6 433 210 ответов!

Адгадайце загадку. Пад лiсткi хаваюцца, сонейку усмiхаюцца. Нiбы тыя чараунiцы - краснабокiя ....................

5-9 класс

геймеры 09 янв. 2017 г., 2:28:05 (9 месяцев назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
ВсезнаЮщееОко
09 янв. 2017 г., 3:14:23 (9 месяцев назад)

чараунiцы-краснабокiя

+ 0 -
Ankapoligamka
09 янв. 2017 г., 5:56:15 (9 месяцев назад)

нибы чарауницы-краснабокия суницы

Ответить

Другие вопросы из категории

5 класс пр 179 дапишыце сказы.Пастауце патрэбныя знаки прыпынку.

1. Незнаемец,папрасиушы прабачэння,спытау у нас: ...
2. ... --- запрасиу гаспадар.
3. ...,--- сказала Насця,--- ... .
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!

Читайте также

Пераказ Бомжык. меня только начало, помогите!Да пад’езда аэрапорта падалі электравозік, і пасажыры

пачалі спешна пакідаць памяшканне. Ішлі неяк нязвыкла, цугам,
несучы важкія чамаданы, валізы і сумкі-баулы. Замыкаў той жывы
ланцуг рыжанькі, прыземістага расточку і наўдзіў худы сабачка.
– Бомжык, – сказала жанчына, што крочыла паперадзе мяне
ўлегцы і пад ручку з мужчынам. – Каторы год і праводзіць, і суст-
ракае самалёты. Давайма забяром яго сабе!
– Навошта нам гэты паршывец, – пачуўся голас мужчыны.
Пакуль мы падымаліся па трапе ў салон, пакуль уладкоўвалі-
ся на сядзенні, Бомжык стаяў трошкі воддаль самалёта і тужліва
пазіраў на яго.
– Вернасці сабачай цаны няма, – зноў пачуўся знаёмы жано-
чы голас.Вы находитесь на странице вопроса "Адгадайце загадку. Пад лiсткi хаваюцца, сонейку усмiхаюцца. Нiбы тыя чараунiцы - краснабокiя ....................", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.