Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 349 вопросов и 6 444 698 ответов!

5 класс пр 179 дапишыце сказы.Пастауце патрэбныя знаки прыпынку.

5-9 класс

1. Незнаемец,папрасиушы прабачэння,спытау у нас: ...
2. ... --- запрасиу гаспадар.
3. ...,--- сказала Насця,--- ... .
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!

Маленькая2001 04 июля 2014 г., 0:40:16 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kazakovalina
04 июля 2014 г., 3:38:10 (5 лет назад)

1. Незнаёмец, папрасіўшы прабачэння, спытаў у нас: "Дзе знаходзіцца бліжэйшы банк?"
2. "Праходзьце ў хату", - запрасіў гаспадар.
3. "Я не хачу ісці ў школу, - сказала Насця, - лепей застануся дома".

+ 0 -
Kailin
03 июля 2016 г., 1:38:23 (3 года назад)

The truth just shines thruogh your post

+ 0 -
Biana
03 июля 2016 г., 6:04:18 (3 года назад)

That's really thinking at an imivssepre level

+ 0 -
Adelphia
04 июля 2016 г., 10:15:59 (3 года назад)

That's really shewrd! Good to see the logic set out so well. http://cwaxofvecf.com [url=http://jozsbljtoeu.com]jozsbljtoeu[/url] [link=http://qylfhvdi.com]qylfhvdi[/link]

+ 0 -
Githa
05 июля 2016 г., 9:50:54 (3 года назад)

Super exticed to see more of this kind of stuff online.

+ 0 -
Kaylyn
05 июля 2016 г., 16:42:02 (3 года назад)

Great thgknini! That really breaks the mold! http://gmjcvysurf.com [url=http://uhnptnui.com]uhnptnui[/url] [link=http://ncojoitctg.com]ncojoitctg[/link]

Ответить

Другие вопросы из категории

РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО НА ЗАВТРА УТРОМ, НЕ УСПЕВАЮ СОВСЕМ!!!

можете примерно перевести на казахский язык, желательно чтоб было легко пересказать:
________________________________________________
Аймауытов родился в 1889 году в Баян-Аульском районе Павлодарской области.
До 15 лет он учился у отца и местного муллы. В 18 лет Жусипбек одну зиму проучился в русской школе, затем два месяца в казённой сельскохозяйственной школе, из которой был исключен. В 1914 году поступает в Семипалатинскую учительскую семинарию, которую заканчивает в 1919 году. Здесь он знакомится с Канышем Сатпаевым и Мухтаром Ауэзовым. Учась в семинарии Жусипбек Аймауытов работал чеканщиком, столяром, плотником, сапожником, изготовлял домбры. В 1929 году он переезжает в Кызыл-Орду для работы в газете «Енбекші. 17 декабря 1917 года в Семипалатинске он поставил свою пьесу «Рабига». Одно из выдающихся его драматических произведений «Шернияз» (1925—1926 годы), посвященное памяти Султанмахмута Торайгырова, затрагивает проблему взаимоотношения города и села. В Семипалатинске Аймауытов поставил также спектакль «Биржан и Сара», в котором сыграл роль Биржана.

В 1926 году он написал первый свой роман на казахском языке — «Карткожа».

В честь Аймаутова Жусипбека названа школа-гимназия № 69 в г. Шымкент

Читайте также

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.

Адзначце складаназлучаныя сказы,у якіх правільна пастаўлены знакі прыпынку паміж часткамі ;

1)Каля самага берага,праўда,было гразна але праз метры два дно цярдзела і,здавалася,пахруствала пад нагамі
2) Усе хваляць салаўя за голас,а самаго артыста бачый далёка не кожны
3)Беларускія вадаёмы з чыстай празрыстай вадой,багатыя рыбай,спадабаліся норкам,і цяпер іх можна сустрэць у многіх раёнах рэспублікі
4)На прыпынка амаль ніхто не выходзіўі ніхто не заходзіў
5)Возьмешь у рукі такі каменьчык- і пальцы фарбуюцца ў ружовы колер

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.Вы находитесь на странице вопроса "5 класс пр 179 дапишыце сказы.Пастауце патрэбныя знаки прыпынку.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.