Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 978 вопросов и 6 445 728 ответов!

5 класс пр 179 дапишыце сказы.Пастауце патрэбныя знаки прыпынку.

5-9 класс

1. Незнаемец,папрасиушы прабачэння,спытау у нас: ...
2. ... --- запрасиу гаспадар.
3. ...,--- сказала Насця,--- ... .
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!

Маленькая2001 04 июля 2014 г., 0:40:16 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kazakovalina
04 июля 2014 г., 3:38:10 (5 лет назад)

1. Незнаёмец, папрасіўшы прабачэння, спытаў у нас: "Дзе знаходзіцца бліжэйшы банк?"
2. "Праходзьце ў хату", - запрасіў гаспадар.
3. "Я не хачу ісці ў школу, - сказала Насця, - лепей застануся дома".

+ 0 -
Biana
03 июля 2016 г., 6:04:18 (3 года назад)

That's really thinking at an imivssepre level

+ 0 -
Githa
05 июля 2016 г., 9:50:54 (3 года назад)

Super exticed to see more of this kind of stuff online.

Ответить

Другие вопросы из категории

РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО НА ЗАВТРА УТРОМ, НЕ УСПЕВАЮ СОВСЕМ!!!

можете примерно перевести на казахский язык, желательно чтоб было легко пересказать:
________________________________________________
Аймауытов родился в 1889 году в Баян-Аульском районе Павлодарской области.
До 15 лет он учился у отца и местного муллы. В 18 лет Жусипбек одну зиму проучился в русской школе, затем два месяца в казённой сельскохозяйственной школе, из которой был исключен. В 1914 году поступает в Семипалатинскую учительскую семинарию, которую заканчивает в 1919 году. Здесь он знакомится с Канышем Сатпаевым и Мухтаром Ауэзовым. Учась в семинарии Жусипбек Аймауытов работал чеканщиком, столяром, плотником, сапожником, изготовлял домбры. В 1929 году он переезжает в Кызыл-Орду для работы в газете «Енбекші. 17 декабря 1917 года в Семипалатинске он поставил свою пьесу «Рабига». Одно из выдающихся его драматических произведений «Шернияз» (1925—1926 годы), посвященное памяти Султанмахмута Торайгырова, затрагивает проблему взаимоотношения города и села. В Семипалатинске Аймауытов поставил также спектакль «Биржан и Сара», в котором сыграл роль Биржана.

В 1926 году он написал первый свой роман на казахском языке — «Карткожа».

В честь Аймаутова Жусипбека названа школа-гимназия № 69 в г. Шымкент

Читайте также

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.

Адзначце складаназлучаныя сказы,у якіх правільна пастаўлены знакі прыпынку паміж часткамі ;

1)Каля самага берага,праўда,было гразна але праз метры два дно цярдзела і,здавалася,пахруствала пад нагамі
2) Усе хваляць салаўя за голас,а самаго артыста бачый далёка не кожны
3)Беларускія вадаёмы з чыстай празрыстай вадой,багатыя рыбай,спадабаліся норкам,і цяпер іх можна сустрэць у многіх раёнах рэспублікі
4)На прыпынка амаль ніхто не выходзіўі ніхто не заходзіў
5)Возьмешь у рукі такі каменьчык- і пальцы фарбуюцца ў ружовы колер

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

Практыкаванне 294/1.Спішыце, расстаўляючы неабходныя знакі прыпынку паміж часткамі складаных сказаў. Вызначце часціны мовы ў 5 сказе. 1. Шмат не трэба

пісьменніку шчасця але яму неабходна каб яго пачуў яго народ і, мусіць, найбольшай карай для паэта з’яўляецца немата на якую ён бывае несправядліва асуджаны. 2. Становішча жанчыны ў беларускай сям’і не было такім прыгнечаным, як у некаторых іншых народаў, у тым ліку славянскіх беларуская жанчына карысталася адноснай свабодай яна магла выказваць свае думкі распараджацца пасагам аднак шляхі да грамадскай дзейнасці развіцця здольнасцей і таленту былі для яе закрыты. 3. Сабраліся жаць жыта надвор’е перашкодзіла трое сутак ліў як з вядра дождж і палеткі ператварыліся ў балоты па якіх амаль немагчыма было праехаць ніякай машыне. 4. Калі ты стаміўся або апанавала спякота апаласні халоднай вадою твар знікне стома і з’явяцца сілы. 5. Здаўна вядома ўздзеянне на нашу свядомасць колераў адны з іх прыносяць чалавеку радасць і спакой а іншыя выклікаюць злосць і нервовае напружанне.Вы находитесь на странице вопроса "5 класс пр 179 дапишыце сказы.Пастауце патрэбныя знаки прыпынку.", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.