Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 115 вопросов и 6 441 413 ответов!

помогите пожалуйста ответить, хоть на одно!)

10-11 класс

клячямен 12 окт. 2013 г., 6:28:38 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
C12101954
12 окт. 2013 г., 7:38:55 (5 лет назад)

1 У падручніку знойдзеш.
2. Забілі фашысты. Маучаў,бо быў здраднікам. Дрэнныя паводзіны,здрадніцкія.
3. Яраш аб Тамары. Даручылі,бо яна заўседы атрымлівала тое,што жадала

Ответить

Другие вопросы из категории

1044 ( словами на беларуском языке)

1252 ( словами на беларуском языке!
СРОЧНО!!!!!!

нужны знаки препинания в тексте

Дзелавы дакумент мае юрыдычную сілу, калі яе прававая функцыя дапаўняецца адпаведным складам і вызначаным размяшчэннем рэквізітаў. Рэквізіт сукупнасць абавязковых дадзеных без якіх дакумент не можа быць падставай для ўліку і не мае юрыдычнай силы.Это абавязковыя дадзеныя устаноўленыя законам або палажэннямі для дзелавых дакументаў. Адсутнасць хоць бы аднаго з рэквізітаў пазбаўляе яго трымальніка магчымасці выкарыстоўваць дакумент па прызначэнні. Афармленне дакумента гэта прастаўленне неабходных рэквізітаў іх напісанне і размяшчэнне на бланку. Дзелавы дакумент з выкарыстаннем рэквізітаў афармляюць у адпаведнасці з формуляром-узорам. Фармуляр-узор адзіная мадэль пабудовы формы дакумента якая ўстанаўлівае вобласць прымянення фарматы памеру палеў патрабаванні да канструкцыйнай пабудове сеткі і асноўныя реквизиты.Деловые дакументы маюць пастаянна дзеючы бланк дакумента стандартны ліст паперы з прайгравання на ім пастаяннай інфармацыяй і месцам, адведзеным для зменнай.

C твора "Каласы пад сярпом тваiм" выпiсать 5 сказау з рознымi вiдамi сувязi.

http://www.rv-blr.com/litaratura/view/37 --- сам твор

Очень срочно нужно, Спасибо.


Читайте также

Помогите пожалуйста ответить на вопросы

1. Што такое камбінаваны тып маўлення ?
2. Што такое асноўная думка тэксту ?
3. Якія прыметы мае тэкст ?

Помогите пожалуйста,как можно скорее.Если кто-то не знает всё,то помогите хотя-бы частично.

Нужно определить в тексте (размещу ниже):стыль тэксту, мэты ужыванна, сфера выкарыстання ,стылявыя рысы, моуныя сродкi,жанр,способ сувязи сказау.

Хвiлiна памяцi.хвiлiна вялiкага маучання.Хвялiна усхвалявання успамiнау для тых ,у каго у душы i памяцi у гэты момант не цiшыня,а аглушальныя грымоты выбухау,кулеметныя чэргi,бразганне танкавых гусенiц i -"Ура-а-а!" Магутным шматгалосы заклiк,якi вядзе наперад,у атаку...
Гляджу на вэтэранау.Цяпер перад вачыма гэтых немаладых ужо людзей,яз кiнакадры,усплываюць падзеi,якiя учэпiста трымае памяць:першы бой,небяспечныя пераходы,наступленн,атакi,твары таварышау.Тых,хто,не шкадуючы уласнага жыцця,ратавау жыццё айчыны.Яны так i засталiся маладымi.Iм накiравана быць такiмi вечна,пакуль жыве наша памяць.
(Т.Курыла)Вы находитесь на странице вопроса "помогите пожалуйста ответить, хоть на одно!)", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.