Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 992 вопросов и 6 443 690 ответов!

очень нужно 3 бяззлучнікавых сказа з двукроп'ем,3 з працяжнікам,2 складаназалежных з некалькімі даданымі (са змешаным

5-9 класс

падпарадкаваннем).

ВСЁ ИЗ ОДНОГО БЕЛАРУССКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (одного из последующих)

Шляхціц завальня,Гражына,Белая Сарока,Тарас на Парнасе ці Энеіда навыварат!

пожалуйста,я сама не справлюсь(((только точно правильные предложения)))благодарность будет огромная!!!))))

Grodnikoffshura 13 нояб. 2013 г., 21:01:23 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Dfkthbf
13 нояб. 2013 г., 23:13:40 (5 лет назад)

Гляджу: ідуць па дарозе пан з чарнакніжнікам і раптам павярнулі да густога яловага лесу.
Грышку пакідаюць сілы: ён выпускае з рк дуду і падае, самлелы, на дол.
Ад гэтага крыку прачынаюцца парабкі, бягуць на дапамогу і знаходзяць  яе ў сенцах: яна ляжыць як нежывая.

Карпа меў шмат парабкаў - было каму ісці з сярпом на жніво.
Мружыце вочы на святле - спалі, мала вам ночы, гультаі.
Толькі сказаў гэта - залятае ў вакно сарока, большая і зграбнейшая за іншых сарок, пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя.

Вясна там надзвычай прыгожая, калі па лугах разальецца вада і ў паветры над возерам і ў лясах зазвіняць галасы птушак, што вяртаюцца з выраю.
Калі хто прыязджаў да яго, маючы якую патрэбу, які-небудзь падарожны ці квестар, ён найласкавей яго прымаў, частаваў, пакідаў начаваць і выконваў усе жадункі, узнагароджваў, абы толькі той расказаў яму якую казку.

(Шляхціц Завальня)

+ 0 -
Trixie
03 июля 2016 г., 0:40:55 (3 года назад)

Wowza, problem solved like it never haedpnpe.

+ 0 -
Krisalyn
03 июля 2016 г., 6:03:56 (3 года назад)

A few years ago I'd have to pay someone for this inomofatirn.

+ 0 -
Chuck
04 июля 2016 г., 10:15:32 (3 года назад)

That's a brilliant answer to an inrntestieg question http://fbdlraa.com [url=http://jxpixf.com]jxpixf[/url] [link=http://jbrodeyu.com]jbrodeyu[/link]

+ 0 -
Darold
05 июля 2016 г., 9:50:31 (3 года назад)

This has made my day. I wish all ponistgs were this good.

+ 0 -
Emmy
05 июля 2016 г., 16:41:40 (3 года назад)

That's an apt answer to an intreesting question http://rmbxia.com [url=http://wqloqvou.com]wqloqvou[/url] [link=http://rjwppvz.com]rjwppvz[/link]

Ответить

Другие вопросы из категории

Помогите пожалуйста нужно написать к какому стилю относится текст и доказать почему именно к этому стилю.

Выпаў першы снег. Белай коўдрай улёгся ён на палеткі, лугі, рэкі і азёры, апушыў стрэхі, выбеліў вуліцы і пагоркі, павіс баваўнянымі камякамі на голлі дрэў, на парканах і кустах. Прэсна запахла першай зімовай свежасцю, і дыхалася неяк асаблі- ва бадзёра і лёгка. Жвава і ахвотна трухае па пер шым зазімку конь, запрэжаны ў яшчэ не аб'езджа ныя сані.

Лейцаў з рук не выпускай, яздок! Пракладаецца першы след па новай саннай дарозе. Лёгка і мякка слізгаюць палазы, пакідаючы за сабой на некранутай белі дзве раўнюткія паласы. Потым праедзе па тваім следзе безліч падарожных, утопчацца і ра затрэцца шырокая дарога, па якой можна будзе ехаць і не кіруючы канём. Можаш кіраваць у лю бым напрамку, абы проста, і за табой праляжа моц ная дарога. Скрывіш, зблытаеш — другія па ёй не паедуць. Пасмяюцца і самі пракладуць новы след, якому з часам суджана будзе стаць торнай слупа вой дарогай.

Зімовыя дарогі! Усе вы пракладаецеся па цалі ку. Адны шырэюць у буйныя шляхі, па якіх без спыну скрыпяць палазы, другія застаюцца ледзь значнымі, абхаднымі.

помогите раставить буквы зарание спасибо

карыс..ны,прыяз..ны,немиласэр..ны,свис..нуць,разас..ланы,нячэс..ны,кампетэн.. ны,капус..ница.Вы находитесь на странице вопроса "очень нужно 3 бяззлучнікавых сказа з двукроп'ем,3 з працяжнікам,2 складаназалежных з некалькімі даданымі (са змешаным", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.