Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 975 вопросов и 6 445 721 ответов!

"Збіраюць дзеці лісце. Яно злятае з дрэў. Дзіцячыя далонькі Асенні ловяць спеў." Подскажите, пожалуйста, как подчеркнуть слово "з дрэў"? Нужно

1-4 класс

разобрать предложения по частям и подчеркнуть соответственно.

Reshenie 12 июля 2014 г., 4:15:47 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Spichakok
12 июля 2014 г., 5:04:25 (5 лет назад)

подчеркнуть надо пунктиром с точками ..."гэта акалiчнасць"....обознает(абазначае)место действия.....всегда помогу с белорусским...

+ 0 -
олессия
12 июля 2014 г., 6:39:44 (5 лет назад)

збіраюць - дзеяслоў; выказнік
дзеці - назоўнік; дзейнік
лісце - назоўнік; дапаўненне


яно - займеннік; дзейнік
злятае - дзеяслоў; выказнік
з - прыназоўнік; акалічнасць
дрэў - назоўнік; акалічнасць


дзіцячыя - прыметнік; азначэнне
далонькі - назоўнік; дзейнік
асенні - прыметнік; азначэнне
ловяць - дзеяслоў; выказнік
спеў - назоўнік; дапаўненне

*дапаўненне падкрэсліваецца штрых пункцірам
*акалічнасць падкрэсліваецца штрых пункцірам з кропкай
*азначэнне падкрэсліваецца хвалістай лініяй

Ответить

Читайте также

ЗБіРАЮЦЬ ДЗЕЦі ЛіСЦЕ.ЯНО ЗЛЯТАЕ З ДРЭў.ДЗіЦЯЧЫЯ ДАЛОНЬКіАСЕННі ЛОВЯЦЬ СПЕў.

Знайдзіце назоўнікі.Вызначце,якімі членамі яны з'яўляюцца,і адпаведна падкрэсліце

Знайсцi у iм назоунiкi. Вызначце ,якiмi членамi сказа яны зяуляюцца.Знайсцi аднакараневыя словы

Збираюць дзеци лисце
Яно злятае з дрэу
Дзицячыя ладоньки
Асенни ловяць спеу

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

найти корень в слове дзецям


Вы находитесь на странице вопроса ""Збіраюць дзеці лісце. Яно злятае з дрэў. Дзіцячыя далонькі Асенні ловяць спеў." Подскажите, пожалуйста, как подчеркнуть слово "з дрэў"? Нужно", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.