Статистика
Всего в нашей базе более 4 326 989 вопросов и 6 445 752 ответов!

Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я

1-4 класс

выбраў яго.І я ведаю,што яно здольна ісці да самых далёкіх рубяжоу сусвету.Здольна пранікаць у самую сарцавіну з'яў і адкрываць самыя патаемныя скарбы рэчаіснасці.
Спишыце,падзяляючы словы трэцяга сказа для пераносу.

Mur48 31 янв. 2014 г., 6:47:17 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Алия1997
31 янв. 2014 г., 7:36:54 (6 лет назад)

Бе-ла-рус-кае сло-ва ста-ла ма-ім спа-да-рож-ні-кам на аб-ся-гах жыц-ця і спаз-нан-ня

Ответить

Другие вопросы из категории

Прачытайце тэкст. Кольки у им сэнсавых частак? Вызначце тэму кожнай

сэнсавай частки и запишыце як пункт плана. Люты гэтай зимою быу надта суровы.Ляжали глыбокия сняги. Трашчали
моцныя маразы. Гуляли сивыя мяцелицы. Аднойчы мы з татам вярталися у вёску и натрапили на чародку
шэрых курапатак у рауку. Птушки так аслабли ад холаду и голаду, што не
магли на крылы узняцца. Тата палавиу бездапаможных птушак,
пазапихвау пад куртку и паспяшауся
дадому.
Дома крылатыя палонникау мы змясцили у прасторную вальеру для
трусоу у хляве. Насыпали зерня,паставили сподачак з вадою. Жывице сабе у
зацишку ды сил набирайцеся!

яки суфікс в слове ветрыку

Читайте также

Прачытайце тэкст.Адщукайце у им пачатак,асноуную частку и канцоуку.Запишыце тэкст правильна.Кожную частку пишыце з чырвонага радка. Жыу-быу на

ляснойпалянцы Зайка.Аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки.Перазимавали дрэуцы,вясною сокам налилися,зазелянели.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау,Праз гадой кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу.Добры садоуник атрымауся з Зайки!

Прачытайце.Спишце сказы у таким парадку каб у вас атрымауся тэкст.

1.и таму у пакойчыку было заужы утульна.
2.Святланка вельми любила кветки.
3.Кветки так сама любили дяучынку и старалися як мага прыгажей квитнеть.
4.Кожную раницу паливали их,абрывали пажулые листы.

Прачытайце тэкст. Кольки у им сэнсавых частак? Вызначце тэму кожнай сэнсавай частки и запишыце як пункт плана. Люты гэтай зимою быу надта суровы. Ляжали

глыбокия сняги. Трашчали моцныя маразы. Гуляли сивыя мяцелицы. Аднойчы мы з татам вярталися у вёску и натрапили на чародку шэрых курапатак у рауку. Птушки так аслабли ад холаду и голаду, што не магли на крылы узняцца. Тата палавиу бездапаможных птушак, пазапихвау пад куртку и паспяшауся дадому. Дома крылатыя палонникау мы змясцили у прасторную вальеру для трусоу у хляве. Насыпали зерня,паставили сподачак з вадою. Жывице сабе у зацишку ды сил набирайцеся!

Прачытайце тэкст. Кольки у им сэнсавых частак? Вызначце тэму кожнай

сэнсавай частки и запишыце як пункт плана. Люты гэтай зимою быу надта суровы.Ляжали глыбокия сняги. Трашчали
моцныя маразы. Гуляли сивыя мяцелицы. Аднойчы мы з татам вярталися у вёску и натрапили на чародку
шэрых курапатак у рауку. Птушки так аслабли ад холаду и голаду, што не
магли на крылы узняцца. Тата палавиу бездапаможных птушак,
пазапихвау пад куртку и паспяшауся
дадому.
Дома крылатыя палонникау мы змясцили у прасторную вальеру для
трусоу у хляве. Насыпали зерня,паставили сподачак з вадою. Жывице сабе у
зацишку ды сил набирайцеся!Вы находитесь на странице вопроса "Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор.І гэты твор-мова.Беларускае слова стала маім спадарожнікам на абсягах жыцця і спазнання.Яно выбрала мяне,я", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.