Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 992 вопросов и 6 443 690 ответов!

Помогите написать паведамление на тему "Родная мова - люстэрка жыцця народа"

5-9 класс

Lizzok2003 30 марта 2015 г., 10:13:48 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
SNSD2014
30 марта 2015 г., 12:11:17 (4 года назад)

Эпіграф да падзелу: «Родная мова - самая найдаражэйшая мова на свеце».
Усе мы Беларусы - дзеці нашай Раздімы, нашай Айчыны. Мы даражым ею, як маці даражыць сваім дзіцем. Няма нічога страшнейшага, як неуважэнне да сваей мове, бо гэта мова - мова нашага народа, нашых бацькоу, дзядоў і прадзедау.Мы ганарымся ей, бо чаго толькі яна не перанесла, каб цяпер застацца з намі. Яе знишчалі, роуна як і усіх, хто гаварыу на ей.
Наша мова - цыстейшы раднік, што цячэ ў дауніх часоў па нашым землям і дарыць нам дабрыню і радасць.
Калі падумаць, то можна прыйсці да таму, што уся гісторыя нашага народа ў гэтай мове. Усе важныя падзеі так ці гэдак звязаныя з нашай мовай.
Нібыло нікога, хто б застауся да ей усяроуным. Кожны па свойму рабіу некі ўклад у яе развіцце, не даючы загінуць пад моцным націскам ворага.
Цяперь, у наш час напісана мноства кніг на гэтай мове, што адзін раз паказвае тое, як мы любім і паважаем яе.
На сенняшні дзень, большая палова беларусай гаворыць на рускай мове і толькі меншая плову - на беларускай. Як жа гэта абідна, калі родны народ зноу забывае святое для нас і гаворыць на мове не нашай, чужой нам.
Дык давайце ж любіць і уважаць гэтую родную мову, што як маці радная, люба нам.

ОтветитьВы находитесь на странице вопроса "Помогите написать паведамление на тему "Родная мова - люстэрка жыцця народа"", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.