Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 421 вопросов и 6 442 178 ответов!

падабраць тэкст (7 – 8 сказаў) з непадзельнымі словазлучэннямі, падкрэсліць непадзельныя словазлучэнні як члены сказа

5-9 класс

помогите пожалуйста^_____^

77777777777666666444 13 февр. 2017 г., 11:53:36 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Kaparilla
13 февр. 2017 г., 14:02:31 (2 года назад)

Пасля заканчэння школы перад нами лягуць сотни дарог. Хтосьци з нас паедзе вучыцца у другую страну, хтосьци застанецца у горадзе.Але усе мы як никта з иголкай, будзем звязаны з родным домам. И будзем вяртацца туды нават з самага Чорнага Мора. Прыгажосць нашай замли з блакитными вачыма будзе вабиць нас да сябе заусёды.

Ответить

Другие вопросы из категории

Адзначце пэўна-асабовы сказ:

1)Ноч.Халодная зямлянка.
2)Мала добрых гаворым мы блізкім.
3)Бачу самотны клін журавоў у небе.
4)Шкада мне дзён мінулых.
5)Ад добра не шукаюць.

Читайте также

выпішыце сказы з пабочнымі словамі і словазлучэннямі , растауляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце у дадзеных сказах назоунікі як член сказа .

1 у птушак свой закон вядома и свой адлет и свой прылёт .2. я можа сотню раз прайшоу па роднай стране прастор и даль яе шлюхоу дауно знаёмы мне. 3. А пойдзеш у Ліпава лясамі напэуна стрэнешся з ласямі . 4. На возеры нікога не была відаць а толькі шумелі набягалі на бераг квалі.

1. вызначыць няпоуны сказ :

а. Шылы у мяшку не схаваеш
б.Цесная, але чыстая хатка.
в. На беразе - чауны.
2.Расстауце знаки прыпынку:
Усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай.
3. яки сказ ускладнены пабочным словам?(няма знакау прыпынку)
а.Вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю задачу.
б.Вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека.
в.Нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе.
4.У яким сказе ёсць адасобленые члены сказа?
а. Якая у нас вяликая и прыгожая зямля.
б.Хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку.
в. Высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.Вы находитесь на странице вопроса "падабраць тэкст (7 – 8 сказаў) з непадзельнымі словазлучэннямі, падкрэсліць непадзельныя словазлучэнні як члены сказа", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.