Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 619 ответов!

Мясцовасць дзе жыу чарадзей у млыне якога малолася мука не з жыта и з камення

1-4 класс

маюша516 18 апр. 2014 г., 19:06:43 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Mrkey102
18 апр. 2014 г., 20:33:17 (5 лет назад)

Мясцовасць, дзе 

Ответить

Другие вопросы из категории

прачытайце. знайдзице и выпишыце

прачытайце. знайдзице и выпишыце дзеясловы.
пастауце да их пытанни. абазначце час. Ляжау у баразне Гарбуз. Нацягнуу
ад сонца картуз, ляжыць - не дзьме у вус. Сонейка прыпякае, а ён вакол
пазирае ды ад ляноты пазяхае. Замлеюць баки ад лёжки - ён паварушыцца
трошки, павернецца на бачок спелы, каб лянота зусим не заела.

Читайте также

Адкажыце на жартоуныя пытанни, выкарыстоуваючы прыметники.

1. У якой печы не пякуць пираги?
2. З якога палатна не пашыеш кашули?
3. Якой касой сена не накосиш?
4. Якия вароты знаходзяцца у поли?
5. З якога крана нельга напицца?

Прачытайце тэкст.Адщукайце у им пачатак,асноуную частку и канцоуку.Запишыце тэкст правильна.Кожную частку пишыце з чырвонага радка. Жыу-быу на

ляснойпалянцы Зайка.Аднойчы пасадзиу ён чатыры яблыньки.Перазимавали дрэуцы,вясною сокам налилися,зазелянели.Кожнае лета Зайка з азярца вядзерцам ваду насиу и яблыньки паливау,Праз гадой кольки Зайка налюбавацца не мог на свой садок.Восенню галинки дрэу гнулися ад спелых пладоу.Добры садоуник атрымауся з Зайки!

Складзіце і запішыце сказы з наступнымі даданымі азначальнымі часткамі:

1) ...дзе калісьці было балота.
2) ...куды мы хадзілі на экскурсію.
3) ...якія бываюць толькі летам.
4) ...што мне падарылі на дзень нараджэння.
5) ...якое было пасеяна на рауніне.Вы находитесь на странице вопроса "Мясцовасць дзе жыу чарадзей у млыне якога малолася мука не з жыта и з камення", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.