Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 447 вопросов и 6 444 862 ответов!

Складзице 2 славазлучэнни на кожную схему

5-9 класс

1) Прыметник + Назоуник
2) Дзеяслоу + назоуник
3) Личэбник + назоуник
4) Займенник + прыметник
5) Дзеепрыслоуе + назоуник
6) прыслоуе+ прыслоуе
7)прыметник + назоуник

Olaola 25 марта 2016 г., 1:10:42 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
18673
25 марта 2016 г., 2:34:30 (5 лет назад)

1) вяликая хата,беларуски куток
2)зачыниць замок
3)першая старонка,першае каханне
4)нешта цикавае,штосци маладое
5)размауляць з суседам,прачытаушы книгу
6)недзе унизе
7)позна утрам,незвычайна хутка

Ответить

Читайте также

Складзiце або выпiшыце з мастацкай лiтаратуры сказы на кожную схему:

"П, - а, - п".
"П?" - а.
А: "П!"
"П, - а. - П".
"П, - а: - П".

СРОЧНО!!!!!!!! Нужно написать отзыв на белорусском языке на верш Рыгора Барадулина Бацьку. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЗАВТРА СДАВАТЬ НУЖНО!!!

Не выйшаў ты і ў гэты раз


Мяне спаткаць, паднесці рэчы...


Ля весніц, толькі зноў твой вяз


Крануў галінкамі за плечы.


Ты мне не падасі рукі,


Глядзіш удаль з-пад шкла партрэта.


Ці бачыш, вырас сын які?


Скажы хоць слова для прывета.


А я... чакаў з усіх дарог


Цябе ў сорак чацвёртым... летам


Калоны ні адной не мог


Я прапусціць з ахапкам кветак.


Хацелася пачуць: "Сынок..."


Ускрыкнуць радаснае: "Тата!"


Бацькоўскім быў мне кожны крок…


Усё ішлі, ішлі салдаты...


Каторы раз сыходзіў снег...


Дамоў вярнуліся суседзі.


Я кожнаму насустрач бег


І чуў кароткае: "Прыедзе..."


Калі ў крыўдзе мне сябры


Гразіліся бацькамі,


Тады хацелася наўзрыд


Заплакаць шчырымі слязамі.


Не плакаў я - усім на злосць.


Бо ў хаце быў адзін - мужчына.


Не йшоў ты...


Маці маладосць


Глыбей заворвалі маршчыны.


І зараз еду я здалёк,


Чакаю ўсё - зайду, а маці


Мне кажа: "Пазнаеш, сынок?


Вось наша ўся сямейка ў хаце..."


Паверыць цяжка мне таму,


Што больш не прыйдзеш ты дадому.


А шапку я заўжды здыму


Перад магілай невядомай.

Дапоунице кожны сказ неабходнай формай вышейшай ибо найвышэйшай формам

и ступени параунання прыслоуяу
1.На ветры холадна, а у зацишку............
2.Пад восень все.......и...... Идуць дажджы
3.зразумела, ехать......,чым исци
4.кепска,але бывает и ........
5.машкары...... За все бывает у чэрвени
6.дозе снегу было.....там все павыярзала
7.напрастки будзе.......
8.з кожным разам Зоя писала сачыненне усе........ 9.я жыву недалека ад стадыена, а вера яшчэ........... 10.грыбоу было шмат,але ..........трапилися паласинавики

Нужно перевести словосочетания на белорусский язык: В трёх километрах от деревни, более или менее, болеть гриппом, у меня

болит голова, удивляться чему, не удивительно, на этих днях, топить печь, минуты три, в другой раз.

Например: благодарю вас - дзякую вам, жениться на ком - ажаніцца з кім, посмеяться над кем - пасмяяцца з кагоВы находитесь на странице вопроса "Складзице 2 славазлучэнни на кожную схему", категории "беларуская мова". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "беларуская мова". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.